Thứ 2 CHĂN STL K2N THÁNG 11/2021

Tham gia
24/5/21
Bài viết
45
Thích
56
Xu
30,061 xu
#21
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 393 K2N (TỪ 02/11 -> 03/11) nhận 39 n2
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 2: CHĂN CẶP 565 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) nhận 65 n1
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 3: CHĂN CẶP 121 K2N (TỪ 06/11 -> 07/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#22
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11)
 
Tham gia
3/9/21
Bài viết
6
Thích
6
Xu
10,007 xu
#23
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 58,85 K2N (TỪ 02/11 -> 03/11) xịt
LẦN 2: CHĂN CẶP 78,87 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) NHẬN 87 NGÀY 2.
LẦN 3: CHĂN CẶP 27,72 K2N (TỪ 06/11 -> 07/11) NHẬN 72 NGÀY 1.
LẦN 4: CHĂN CẶP 09,90 K2N ( TỪ 07/11 -> 08/11)
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#24
Chăn nuôi lotto căp
Lân1:chăn căp. 42 24 k2n(1/11 >2/11) nhân 42. N2
Lân2:chăn căp 11. 55 k2n(3/11 -> 4/11) nhân 11 N2
Lân3:chăn căp.36.63 k2n(5/11->6/11)nhân 63 N2
Lân 4: chăn căp 57 75 k2n(7/11 ->8/11)
 
Tham gia
24/5/21
Bài viết
45
Thích
56
Xu
30,061 xu
#25
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 393 K2N (TỪ 02/11 -> 03/11) nhận 39 n2
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 2: CHĂN CẶP 565 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) nhận 65 n1
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 3: CHĂN CẶP 121 K2N (TỪ 06/11 -> 07/11) nhận 21 n1
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 4: CHĂN CẶP 252 K2N (TỪ 07/11 -> 08/11)
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#26
Chăn nuôi lotto căp
Lân1::chăn cáp 42. 24 k2n(01/11.->2/11) nhân 42N2
Lân2:chăn căp 11. 55 k2n (03/11 -> 04/11)nhân 11 N2
Lân3: chăn căp 36-63 k2n(5/11-> 6/11) nhân 63 N2
Lân4: chăn căp 57.75 k2n(7/11 ->8/11) nhân 75 N1
Lân 5: chăn căp 89. 98 k2n(8/11 ->9/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#27
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11)
 
Tham gia
3/9/21
Bài viết
6
Thích
6
Xu
10,007 xu
#28
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 58,85 K2N (TỪ 02/11 -> 03/11) xịt
LẦN 2: CHĂN CẶP 78,87 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) NHẬN 87* NGÀY 2.
LẦN 3: CHĂN CẶP 27,72 K2N (TỪ 06/11 -> 07/11) NHẬN 72* NGÀY 1.
LẦN 4: CHĂN CẶP 09,90 K2N ( TỪ 07/11 -> 08/11) NHẬN 90** NGÀY 2.
LẦN 5: CHĂN CẶP 27,97 K2N ( TỪ 09/11-> 10/11)
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/10/18
Bài viết
6,238
Thích
3,976
Xu
18,984,234,195 xu
#29
bác @giggs k còn giữ dc phong độ như tháng trước r
 
Tham gia
16/8/19
Bài viết
309
Thích
375
Xu
23,631 xu
#30
gop vui cùng ae
CHĂN NUÔI LOTTO K2N T11
L1 : cặp 83-84 (09-10/11) nhận
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/10/18
Bài viết
6,238
Thích
3,976
Xu
18,984,234,195 xu
#31
AE CỐ GẮNG THI ĐẤU .AI THI TỐT AE CÓ THƯỞNG RIÊNG NHÉ
 
Tham gia
30/7/20
Bài viết
472
Thích
793
Xu
110,857 xu
#33
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 151 K2N (TỪ 01/11 -> 02/11) Nhận xịt
LẦN 2: CHĂN CẶP 080 K2N (TỪ 03/11 -> 04/11) Nhận 80 N1
LẦN 3: CHĂN CẶP 040 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) Nhận xịt
LẦN 4: CHĂN CẶP 292 K2N (TỪ 09/11 -> 10/11) Nhận
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#34
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 83 84 K2N (TỪ 9/11 -> 10/11
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#35
Chăn nuôi lotte căp
Lân1'42. 24 k2n(1/11->2/11)nhân 42N2
Lân2:11. 55 k2n(3/11->4/11)nhân 11N2
Lân3:36. 63 k2n(5/11->6/11)nhân 63N2
Lân4:57 75 k2n(7/11->8/11)nhân 75N1
Lân5:89. 98 k2n(9/11->9/11)trươt
Lần6:89. 98 k2n(10/11->11/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#36
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11) nhận 86
Lần 6: Stl 44+19 (10-11/11)
 
Tham gia
30/7/20
Bài viết
472
Thích
793
Xu
110,857 xu
#37
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 151 K2N (TỪ 01/11 -> 02/11) Nhận xịt
LẦN 2: CHĂN CẶP 080 K2N (TỪ 03/11 -> 04/11) Nhận 80 N1
LẦN 3: CHĂN CẶP 040 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) Nhận xịt
LẦN 4: CHĂN CẶP 292 K2N (TỪ 09/11 -> 10/11) Nhận Xịt
LẦN 5: CHĂN CẶP 353 K2N (TỪ 11/11 -> 12/11) Nhận Xịt
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#38
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 83 84 K2N (TỪ 9/11 -> 10/11) nhận 84 N2
LẦN 2: CHĂN CẶP 59 95 K2N (TỪ 11/11 -> 12/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#39
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11) nhận 86*
Lần 6: Stl 44+19 (10-11/11) nhận 19*
Lần 7: Stl 67+76 (11-12/11)
 
Tham gia
3/9/21
Bài viết
6
Thích
6
Xu
10,007 xu
#40
CHĂN NUÔI LOTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 58,85 K2N (TỪ 02/11 -> 03/11) xịt
LẦN 2: CHĂN CẶP 78,87 K2N (TỪ 04/11 -> 05/11) NHẬN 87* NGÀY 2.
LẦN 3: CHĂN CẶP 27,72 K2N (TỪ 06/11 -> 07/11) NHẬN 72* NGÀY 1.
LẦN 4: CHĂN CẶP 09,90 K2N ( TỪ 07/11 -> 08/11) NHẬN 90** NGÀY 2.
LẦN 5: CHĂN CẶP 27,97 K2N ( TỪ 09/11-> 10/11) xịt
LẦN 6: CHĂN CẶP 15,51 K2N (TỪ 11/11-> 12/11)
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.