Thứ 5 BÁT CHỐT CỦA CAO THỦ THÁNG 8/2019

namparis

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
866
Thích
1,090
Xu
377,440 xu
#25
01/08STL: 73 97 nhan 73
02/08:stl 07-70 xit
03/08:stl 32-73 xit
04/08:sl :00_10 nhận 10
05/08:sl :17-32 xit
06/08:sl :65-66 xit
07/08:sl :87-68 xit
08/08:sl :29-81
 

namparis

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
866
Thích
1,090
Xu
377,440 xu
#28
01/08STL: 73 97 nhan 73
02/08:stl 07-70 xit
03/08:stl 32-73 xit
04/08:sl :00_10 nhận 10
05/08:sl :17-32 xit
06/08:sl :65-66 xit
07/08:sl :87-68 xit
08/08:sl :29-81 xit
09/08:sl :29-81
 

namparis

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
866
Thích
1,090
Xu
377,440 xu
#30
01/08STL: 73 97 nhan 73
02/08:stl 07-70 xit
03/08:stl 32-73 xit
04/08:sl :00_10 nhận 10
05/08:sl :17-32 xit
06/08:sl :65-66 xit
07/08:sl :87-68 xit
08/08:sl :29-81 xit
09/08:sl :29-81 xit
10/08:sl :45-02
 
Tham gia
18/5/19
Bài viết
162
Thích
647
Xu
414,777 xu
#33
1/8/ STL: 72 77 Xịt
2/8 STL: 72 77 Nhận: 72 77
3/8 STL: 00 05 Nhận: 05
4/8 STL: 010 Nhận: 10
5/8 STL: 47 48 Xịt
6/7/8 Nhận Xịt
( SR mình lỡ chốt Lô STK3 nên ko đổi số)
9/8 STL: 72 77 Nhận: 77
10/8 STL: 49 72 Nhận: 72
11/8 STL: 33 38
Nhận: 38
12/8
STL: 78 88
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
866
Thích
1,090
Xu
377,440 xu
#37
01/08STL: 73 97 nhan 73
02/08:stl 07-70 xit
03/08:stl 32-73 xit
04/08:sl :00_10 nhận 10
05/08:sl :17-32 xit
06/08:sl :65-66 xit
07/08:sl :87-68 xit
08/08:sl :29-81 xit
09/08:sl :29-81 xit
10/08:sl :45-02 nhận 02
11/08:sl 24-42 xit
12/08:sl 59-95 nhận 59
13/08:sl 02-20 nhận 02,20
14/08:sl 73-93 nhận