Bài mới trên hồ sơ

TG - KG cặp đá đẹp 21 - 76
TG AB 3 càng XC 976
KG AB 3 càng XC 721
Đang mưa nè
Vĩnh Long
AB 3 càng XC 687
Bình Dương
AB 3 càng XC 987
Cặp đá đẹp cho 2 đài 69-87
Hay không = hên
Quảng Ninh cặp đá đẹp 42-84
3 càng XC 542-284
Cười nữa nha Đồng
Hà Nội thứ 2 em lào sáng đây các Bác
Có 2 em 78 - 89 okee không nào
Hôm nay đá thử cặp này xem Đồng cười hay méo
Kiên Giang AB XC tuần qua đi 8X-4X-7X
Hum nay có thể là 2X
AB 3 càng XC 32X
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.