Bài mới trên hồ sơ

Uất lắm.. 2 con đầu giải nhất báo cầu 56.. thấy qua đít 5 câm nên đánh giá cao con 65. Bao lần bị đồng nó lừa kiểu vậy r 😢😢😢
Góp vui AB
TG đầu đuôi 33-46-52
KG đầu đuôi 78-88-92
Lụm $ thôi
Khung 3 ngày ko ra bỏ ko tiết, oánh dàn lô ăn ít sống mới bền, càng tin càng chết...!!! Quan điểm cá nhân.