EVENT SONG THỦ LÔ THÁNG 11(16-30/11/2020)

Tham gia
3/10/18
Bài viết
2,062
Thích
1,468
Xu
834,272 xu
Ngày 17/11 BTL: 18 STL: 67-98 nhận 18
Ngày 20/11 BTL:23 STL: 30-65
Ngày 21/11 BTL:31 STL: 52-96
Ngày 22/11 BTL:91 STL: 40-25 nhận 91
Ngày 23/11 BTL:41 STL: 59-95 nhận
Ngày 24/11 BTL:41 STL: 24-69 nhận 41**
Ngày 25/11 BTL:96 STL: 26-62
Ngày 26/11 BTL:55 STL: 13-31
Ngày 27/11 BTL:10 STL: 01-73 nhận 73
Ngày 28/11 BTL:10 STL: 46-64 nhận
 

namtran

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,803
Thích
1,652
Xu
1,075,953 xu
Ngày 17/11 BTL: 00 STL: 31-64 nhan 64
Ngày 21/11 BTL: 77 STL: 45-54 nhận 45
Ngày 22/11 BTL: 88 STL: 08-20
Ngày 23/11 BTL: 54 STL: 47-74 nhận 47.74
Ngày 24/11 BTL: 47 STL: 63-86 nhận
Ngày 25/11 BTL: 47 STL: 89-97
Ngày 27/11 BTL: 74 STL: 38-69 nhận 69***
Ngày 28/11 BTL: 74 STL: 15-34
 
Tham gia
1/7/20
Bài viết
237
Thích
653
Xu
60,903 xu
20/11 BTL 68 STL 08 80 nhận 80
21/11 BTL 68 STL 89 98 nhận 68
22/11 BTL 89 STL 49 79 nhận 49
23/11 BTL 58 STL 58 58. Nhận 58 🤣🤣🤣
24/11 BTL 58 STL 68 86 tạch
25/11 BTL 51 STL 58 75 nhận 75
26/11 BTL 75 STL 75 58 nhận 75 nhận 58
27/11 Btl 58 stl 58 68 tạch
28/11 btl 68 stl 68 75
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
2,062
Thích
1,468
Xu
834,272 xu
Ngày 17/11 BTL: 18 STL: 67-98 nhận 18
Ngày 20/11 BTL:23 STL: 30-65
Ngày 21/11 BTL:31 STL: 52-96
Ngày 22/11 BTL:91 STL: 40-25 nhận 91
Ngày 23/11 BTL:41 STL: 59-95 nhận
Ngày 24/11 BTL:41 STL: 24-69 nhận 41**
Ngày 25/11 BTL:96 STL: 26-62
Ngày 26/11 BTL:55 STL: 13-31
Ngày 27/11 BTL:10 STL: 01-73 nhận 73
Ngày 28/11 BTL:10 STL: 46-64 nhận 64**
Ngày 29/11 BTL:40 STL: 45-54
 
Tham gia
20/7/19
Bài viết
621
Thích
1,292
Xu
1,255,235 xu
Ngày 29/11: btl: 30, stl: 787 ( e xin nằm cả 3500 m đất chủ lô)
 
Tham gia
7/5/19
Bài viết
572
Thích
578
Xu
1,126,410 xu
- Ngày 17/11 - BTL: 59 - STL: 37,73 (X)
- Ngày 18/11 - BTL: 79 - STL: 79,97 (X)
- Ngày 19/11 - BTL: 40 - STL: 40,04 - Nhận STL: 04
- Ngày 20/11 - BTL: 48 - STL: 20,84 - Nhận BTL: 48
- Ngày 21/11 - BTL: 85 - STL: 85,58 - Nhận BTL: 85 - STL: 85
- Ngày 22/11 - BTL: 59 - STL: 59,95 (X)
- Ngày 23/11 - BTL: 62 - STL: 62,26 (X)
- Ngày 24/11 - BTL: 87 - STL: 78,87 (X)
- Ngày 25/11 - BTL: 68 - STL: 68,86 - Nhận BTL: 68 - STL: 68
- Ngày 26/11 - BTL: 65 - STL: 56,65 - Nhận STL: 56**
- Ngày 27/11 - BTL: 65 - STL: 16,61 (X)
- Ngày 28/11 - BTL: 65 - STL: 56,18 (X)
- Ngày 29/11 - BTL: 85 - STL: 81,58
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
Ngày 18/11 BTL: 80 STL: 07-70
Ngày 19/11 BTL: 55 STL: 05-61 nhận 05**
Ngày 20/11 BTL: 36 STL: 47-74 nhận 36
Ngày 21/11 BTL: 52 STL: 14-41 nhận 41
Ngày 22/11 BTL: 83 STL: 04-40 nhận 83
Ngày 23/11 BTL: 01 STL: 21-95 nhận 01
Ngày 24/11 BTL: 68 STL: 17-71 nhận 71
Ngày 25/11 BTL: 42 STL: 69-96 nhận 69
Ngày 26/11 BTL: 30 STL: 41-46 nhận 46
Ngày 27/11 BTL: 10 STL: 37-73 nhận 73
Ngày 28/11 BTL: 63 STL: 40-91 nhận
Ngày 29/11 BTL: 88 STL: 40-39
 
Tham gia
1/7/20
Bài viết
237
Thích
653
Xu
60,903 xu
20/11 BTL 68 STL 08 80 nhận 80
21/11 BTL 68 STL 89 98 nhận 68
22/11 BTL 89 STL 49 79 nhận 49
23/11 BTL 58 STL 58 58. Nhận 58 🤣🤣🤣
24/11 BTL 58 STL 68 86 tạch
25/11 BTL 51 STL 58 75 nhận 75
26/11 BTL 75 STL 75 58 nhận 75 nhận 58
27/11 Btl 58 stl 58 68 tạch
28/11 btl 68 stl 68 75 tạch
29/11 btl 68 stl 69 71
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
2,062
Thích
1,468
Xu
834,272 xu
Ngày 17/11 BTL: 18 STL: 67-98 nhận 18
Ngày 20/11 BTL:23 STL: 30-65
Ngày 21/11 BTL:31 STL: 52-96
Ngày 22/11 BTL:91 STL: 40-25 nhận 91
Ngày 23/11 BTL:41 STL: 59-95 nhận
Ngày 24/11 BTL:41 STL: 24-69 nhận 41**
Ngày 25/11 BTL:96 STL: 26-62
Ngày 26/11 BTL:55 STL: 13-31
Ngày 27/11 BTL:10 STL: 01-73 nhận 73
Ngày 28/11 BTL:10 STL: 46-64 nhận 64**
Ngày 29/11 BTL:40 STL: 45-54 nhận 54**
Ngày 30/11 BTL:94 STL: 68-86
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
Ngày 18/11 BTL: 80 STL: 07-70
Ngày 19/11 BTL: 55 STL: 05-61 nhận 05**
Ngày 20/11 BTL: 36 STL: 47-74 nhận 36
Ngày 21/11 BTL: 52 STL: 14-41 nhận 41
Ngày 22/11 BTL: 83 STL: 04-40 nhận 83
Ngày 23/11 BTL: 01 STL: 21-95 nhận 01
Ngày 24/11 BTL: 68 STL: 17-71 nhận 71
Ngày 25/11 BTL: 42 STL: 69-96 nhận 69
Ngày 26/11 BTL: 30 STL: 41-46 nhận 46
Ngày 27/11 BTL: 10 STL: 37-73 nhận 73
Ngày 28/11 BTL: 63 STL: 40-91 nhận
Ngày 29/11 BTL: 88 STL: 40-39 nhận 88,39
Ngày 30/11 BTL: 37 STL: 63-72 nhận
 
Tham gia
7/5/19
Bài viết
572
Thích
578
Xu
1,126,410 xu
- Ngày 17/11 - BTL: 59 - STL: 37,73 (X)
- Ngày 18/11 - BTL: 79 - STL: 79,97 (X)
- Ngày 19/11 - BTL: 40 - STL: 40,04 - Nhận STL: 04
- Ngày 20/11 - BTL: 48 - STL: 20,84 - Nhận BTL: 48
- Ngày 21/11 - BTL: 85 - STL: 85,58 - Nhận BTL: 85 - STL: 85
- Ngày 22/11 - BTL: 59 - STL: 59,95 (X)
- Ngày 23/11 - BTL: 62 - STL: 62,26 (X)
- Ngày 24/11 - BTL: 87 - STL: 78,87 (X)
- Ngày 25/11 - BTL: 68 - STL: 68,86 - Nhận BTL: 68 - STL: 68
- Ngày 26/11 - BTL: 65 - STL: 56,65 - Nhận STL: 56**
- Ngày 27/11 - BTL: 65 - STL: 16,61 (X)
- Ngày 28/11 - BTL: 65 - STL: 56,18 (X)
- Ngày 29/11 - BTL: 85 - STL: 81,58 - Nhận BTL: 85
- Ngày 30/11 - BTL: 58 - STL: 81,28
 
Tham gia
1/7/20
Bài viết
237
Thích
653
Xu
60,903 xu
20/11 BTL 68 STL 08 80 nhận 80
21/11 BTL 68 STL 89 98 nhận 68
22/11 BTL 89 STL 49 79 nhận 49
23/11 BTL 58 STL 58 58. Nhận 58 🤣🤣🤣
24/11 BTL 58 STL 68 86 tạch
25/11 BTL 51 STL 58 75 nhận 75
26/11 BTL 75 STL 75 58 nhận 75 nhận 58
27/11 Btl 58 stl 58 68 tạch
28/11 btl 68 stl 68 75 tạch
29/11 btl 68 stl 69 71 nhận 69
30/11 btl 58 stl 58 68
3c xc 758 658 568 968
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/10/18
Bài viết
6,238
Thích
3,976
Xu
18,984,234,195 xu
AE INBOX ZALO AD TRAO THƯỞNG NHÉ.THANKS!
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.