EVENT ĐẶC BIỆT THI ĐẤU SONG LÔ THÁNG 08/2019

Tham gia
7/5/19
Bài viết
230
Thích
150
Xu
124,428 xu
- Ngày 01/08: STL: 56,92 - Nhận 56**, 92
- Ngày 02/08: STL: 35,53 - Nhận 53
- Ngày 03/08: STL: 49,94 - Nhận 94
- Ngày 05/08: STL: 68,86 - Nhận 68
- Ngày 07/08: STL: 68,86 - Nhận 86
- Ngày 10/08: STL: 29,92 - Nhận 92
- Ngày 13/08: STL: 67,76 - Nhận
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
315
Thích
441
Xu
13,068 xu
Cỏ non 89 chốt
1/8: stl 68,86 Nhận 68**
3/8: stl 73,85 Nhận 85*
5/8: stl 36/63 nhận 36
6/7:stl 36/63 Nhận 36*,63*
7/8:stl 48/84 nhận 84*
9/8:stl 38/83 nhận 83 *
11/8:stl 18/81 nhận 81*
13/8: stl 18/81 nhận
 
Tham gia
17/7/19
Bài viết
49
Thích
82
Xu
10,653 xu
HongBoy Chốt ✅.Song Thủ Thách Đấu:
02\08\19: 55-53 chén 53*
03\08\19: 82-94 chén 82**94*
04\08\19: 12-18 chén 12*
05\08\19: 25-52 chén 25*
06\08\19: 45-54 chén bể
07\08\19: 32-36 chén 36**
08\08\19: 63-30 chén bể
10\08\19: 14-41 chén 14*
11\08\19: 85-58 chén bể
12\08\19: 39-88 chén 88*
13\08\19: 57-75 chén bể
14\08\19: 23-60 chén bể
15\08\19: 65-56 chén.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
5/4/19
Bài viết
215
Thích
217
Xu
285,656 xu
Gà non chốt :
» 1/8 : Stl 01,10 nhận 01* (1)
» 2/8 : Stl 17,71 nhận 71* (2)
» 3/8 : Stl 34,43 nhận miss
» 4/8 : Stl 29,92 nhận 29* (3)
» 5/8 : Stl 68,86 nhận 68* (4)
» 6/8 : Stl 79,97 nhận miss
» 7/8 : Stl 68,86 nhận 86* (5 )
» 8/8 : Stl 82,92 nhận 92***( 6 )

» 9/8 : Stl 38,83 nhận 83* ( 7 )
» 10/8 : Stl 33,88 nhận miss
» 11/8 : Stl 56,65 nhận 65* ( 8 )
» 12/8 : Stl 39,93 nhận 93* ( 9 )
» 13/8 : Stl 49,94 nhận miss
» 14/8 : Stl 79,97 nhận ...
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
15/4/19
Bài viết
140
Thích
199
Xu
213,860 xu
NGÀY 02/08/2019 - SL = 79 - 72 - NHẬN - 72*79**
NGÀY 03/08/2019 - SL = 62 - 67 - NHẬN - 62-67
NGÀY 05/08/2019 - SL = 04 - 07 - NHẬN - 07
NGÀY 09/08/2019 - SL = 58 - 85 - NHẬN - 58
NGÀY 11/08/2019 - SL = 18 - 81 - NHẬN - 81
NGÀY 14/08/2019 - SL = 38 - 83
 
Tham gia
24/7/19
Bài viết
49
Thích
40
Xu
32,543 xu
Changrangsun chốt ngày 1/8/2019
SL: 19-91 nhận xịt
Changrangsun chốt ngày 2/8/2019
SL: 02-20 nhận xịt
Changrangsun chốt ngày 3/8/2019
SL : 60-90 nhân xịt
Changrangsun chốt ngày 4/8/2019
SL : 65-83 nhận xịt
Changrangsun chốt ngày 5/8/2019
SL : 07-85 nhận 07*
Changrangsun chốt ngày 6/8/2019
SL : 62-63 nhận 63*
Changrangsun chốt ngày 7/8/2019
SL : 26-62 nhận 26*
Changrangsun chốt ngày 8/8/2019
SL : 06-65 nhận xịt
Changrangsun chốt ngày 9/8/2019
SL : 14-41 nhận xịt
Changranhsun chốt ngày 10/8/2019
SL : 25-52 nhận xịt
Changrangsun chốt ngày 11/8/2019
SL : 88-10 nhận xịt
Changrangsun chốt ngày 12/8/2019
SL : 46-64 nhận 64*
Changrangsun chốt ngày 13/8/2019
SL : 69-56 nhận xịt
Ngày 14/8/2019 chốt
SL : 98-72