EVENT ĐẶC BIỆT THI ĐẤU SONG LÔ (08->14/09/2019)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
15/3/19
Bài viết
188
Thích
99
Xu
48,590 xu
Tham gia event tuần 8/9-14/9
ThanhBtl chốt :
8/9 : 96 lót 69 nhận 96
9/9 : 87 lót 78 nhận 78
10/9 : 81 lót 80 nhận xịt
11/9 : 05 lót 50 nhận...
 

nameless88yb

VIP Xổ Số
Tham gia
1/11/18
Bài viết
947
Thích
1,375
Xu
17 xu
Tham gia event tuần 08/09-14/09
thantai6868 chốt
8/9: Btl 97 lót 79 nhận 97**79**
9/9: btl 44 lót 99 nhận xịt
10/9: btl 78 lót 87 nhận 87
11/9: btl 66 lót 82 nhận xịt
12/9: btl 68 lót 48
 
Tham gia
2/7/19
Bài viết
177
Thích
59
Xu
46,795 xu
tham gia event tuần 8/9-14/9
xiuchu chốt 12/9/2019
Btl 69 lót 67
 
Tham gia
29/6/19
Bài viết
14
Thích
2
Xu
13 xu
Tham gia event tuần 08/09-14/09
88lucky88 chốt
08/9: Btl 58 lót 85 - Nhận lót 85.
09/9: Bt 79 lót 97
10/9: Bt 52 lót 25 - Nhận lót 25
11/9: Bt 28 lót 82
12/9: Bt 82 lot 28
 
Tham gia
1/5/19
Bài viết
301
Thích
223
Xu
6,123 xu
Tham gia event tuần 8/9---14/9/2019
08/09 :BTL : 65 lót : 56 miss
09/09 : BTL : 98 STL : 89 miss
10/09 : BTL : 80 Lót : 08 miss
11/09 : BTL : 83 Lót : 38 miss
12/09 BTL : 76 lót : 84
 

thantai68

Vip STL
Tham gia
27/10/18
Bài viết
843
Thích
1,101
Xu
528,846 xu
Tham gia event tuần 08/09-14/09
thantai68 chốt
8/9: BTL 23 STL 32 nhận 23
09/9: BTL 08 STL 62 xit
10-09:BTL 57 lot 75 nhận 75
11-09:BTL 18 lot 81 nhận 18
12-09:BTL 45 lot 54 nhận
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
761
Thích
781
Xu
102,347 xu
Tham gia event tuần 8/9-14/9/2019
Cafe Sữa chốt
8/9 BTL : 58 lót 67 xit
9/9 BTL : 55 lót 98 xit
10/9 BTL : 80 lót 81 xit
11/9 BTL : 14 lót 41 nhận 41
12/9 BTL : 63 lót 64 nhận
 

namparis

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
977
Thích
1,171
Xu
1,072,676 xu
tham gia event tuần 8/9-14/9
namparis chốt 8/9
Btl 52 lót 58
chốt 9/9
Btl 78 lót 87 nhân 78
chốt 10/9
Btl 08 lót 80 nhân xit
chốt 11/9
Btl 77 lót 86 nhân 77
chốt 12/9
Btl 15 lót 51 nhân
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,096
Thích
872
Xu
1,409,075 xu
Tham gia event tuần 8/9-14/9/2019
Tuandaica
chốt
8/9:Btl: 78 lót 79 nhận 79**
9/9:Btl: 82 lót 83 nhận 82,83
10/9:Btl: 38 lót 77 nhận xit
11/9:Btl: 18 lót 81 nhận 18
12/9:Btl: 79 lót 21 nhận
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
261
Thích
144
Xu
21,322 xu
Tham gia event tuần 8/9-14/9/2019
Sat_thu_lo_de chốt 8/9:
Btl:41 lót 42 xit
chốt 09/9:
Btl:86 lót 04

chốt 11/9:
Btl:65 lót 21
chốt 12/9:
Btl:80 lót 88
 
Tham gia
15/3/19
Bài viết
188
Thích
99
Xu
48,590 xu
Tham gia event tuần 8/9-14/9
ThanhBtl chốt :
8/9 : 96 lót 69 nhận 96
9/9 : 87 lót 78 nhận 78
10/9 : 81 lót 80 nhận xịt
11/9 : 05 lót 50 nhận 05
12/9 : 82 lót 28 nhận...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.