Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 03-01-2020

Tham gia
4/4/19
Bài viết
224
Thích
249
Xu
139,877 xu
#22
Ngày 03/01
Btl: 57*200d
Stl: 00.77*150d
Đặc biệt: 10s: 25.52.27.32.37.36.31.09.19.29*100k
Ttd: 09.19.29*300k
Ps: số Tiền đánh ở đây chỉ là cách vào Tiền của cá Nhân. Ở ngoài đánh 5,10d , 10,20k thôi. Thân
 
Tham gia
4/10/18
Bài viết
864
Thích
679
Xu
2,471 xu
#26
Event
1/1 Btl 26 Stl 27-28 nhận 28
2/1 Btl 18 Stl 88-35 nhận 18,88
3/1 Btl 51 Stl 96-97 nhận
 
Tham gia
25/11/18
Bài viết
132
Thích
182
Xu
240,368 xu
#27
Tham gia event tuần 3 từ 01/01/2020- 10/01/2020
ngày 01/01/2020.
BTL:84.(nhận 84)
STL: 89-47.(nhận 89)
Tổng điểm:3 điểm.
===
ngày 02/01/2020
BTL:58.(nhận 58)
STL:86,07.(nhận 86)
Tổng điểm:6 điểm.
===
ngày 3/1/2020
BTL: 81
STL:83,27.

Tổng điểm...
 
Tham gia
28/12/19
Bài viết
208
Thích
226
Xu
2,534 xu
#29
Ngày 1/1/2020 nhận 05
Ngày 2/1/2020 nhận 04
3.1 :
9x
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
8x
00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98
7x
00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,95,96,98
6x
00,01,03,05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,41,43,46,47,50,52,53,55,56,58,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,96,98
5x
00,01,03,05,07,08,10,12,13,14,16,17,19,21,22,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,41,43,46,50,52,53,55,56,58,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,76,77,78,80,82,83,85,86,87,89,91,96,98
4x
01,03,07,08,10,12,14,16,17,19,21,23,25,26,28,30,32,34,35,37,38,41,43,46,52,53,56,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,76,78,80,82,83,85,87,89,91,96,98
3x
01,03,07,08,10,12,16,17,19,21,25,26,28,30,34,35,37,38,43,52,53,56,58,61,62,65,67,70,71,73,76,80,82,83,85,89,91,98
2x
03,07,08,16,17,19,21,25,26,28,30,34,35,37,43,53,58,61,67,70,71,73,76,80,85,89,91,98
 
Tham gia
2/7/19
Bài viết
402
Thích
236
Xu
20,852 xu
#30
tham gia event 1/1-10/1
3/1
Btl 82
Stl 04,76
 
Tham gia
16/7/19
Bài viết
187
Thích
174
Xu
244,727 xu
#34
Ngày 03/01
Btl: 57*200d
Stl: 00.77*150d
Đặc biệt: 10s: 25.52.27.32.37.36.31.09.19.29*100k
Ttd: 09.19.29*300k
Ps: số Tiền đánh ở đây chỉ là cách vào Tiền của cá Nhân. Ở ngoài đánh 5,10d , 10,20k thôi. Thân
T cũng stđ 19-96
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#35
Tham gia event tuần 1 từ 01/01 - 10/01/2020

- Ngày 01/01: BTL: 69 - STL: 67-76 nhận 67
- Ngày 02/01: BTL:88 - STL: 25-52 nhận 88
- Ngày 03/01: BTL:27 - STL: 15-51 nhận

- Tổng điểm: 1điểm:
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,981
Thích
1,404
Xu
833,874 xu
#36
tham gia event 01/01-10/001

3/1
Btl 54
stl 66-95
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#37
tham gia event 1/1-10/1
1/1 Btl 29 stl 11,66 nhận 29
02/1 Btl 92 stl 11,66 nhận 11
03/1 Btl 67 stl 46-64
 
Tham gia
27/10/18
Bài viết
1,483
Thích
893
Xu
102,843 xu
#38
tham gia event 01/01-10/001

3/1
Btl 15
stl 39-85
 
Tham gia
4/10/18
Bài viết
651
Thích
627
Xu
2,938 xu
#39
02/01 btl 82 stl 28-51 nhận 82**
03/01 btl 96 stl 16-78 nhận
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.