Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 01-01-2020

Tham gia
25/11/18
Bài viết
132
Thích
182
Xu
240,368 xu
#22
Tham gia event tuần 3 từ 01/01/2020- 10/01/2020
BTL:84
STL: 89-47
Tổng điểm:......đ
 
Tham gia
27/10/18
Bài viết
1,483
Thích
893
Xu
102,843 xu
#24
tham gia event 01/01-10/001
1/1
Btl 18
stl 20-28
 

namtran

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,803
Thích
1,652
Xu
1,075,943 xu
#32
Tham gia event tuần 1 từ 01/01 - 10/01/2020

- Ngày 01/01: BTL: 44 - STL: 47,88

- Tổng điểm: điểm:
 
Tham gia
28/12/19
Bài viết
208
Thích
226
Xu
2,534 xu
#34
Ngày 1/1/2020
Dàn 8x
00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,77,78,80,81,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Dàn 7x
00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,65,66,67,68,69,70,71,75,77,78,80,81,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
Dàn 6x
00,01,02,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42,43,44,47,48,49,50,51,53,56,57,58,65,66,67,68,69,80,81,84,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
Dàn 5x
00,01,02,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42,43,44,47,48,49,50,51,53,56,57,58,65,66,67,68,69,80,81,84,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
Dàn 4x
00,01,02,05,07,10,11,12,13,14,15,17,19,30,31,32,33,35,37,39,41,42,43,44,47,49,50,51,53,56,57,65,66,67,69,80,81,84,86,87,89,92,93,94,96,97,99
Dàn 3x
00,02,05,07,11,12,13,14,17,19,30,31,32,35,37,39,41,43,44,49,50,53,57,66,67,69,80,81,84,86,87,89,93,94,96,99
Dàn 2x
00,02,05,07,11,12,13,14,17,19,41,43,44,49,50,53,57,66,67,69,93,94,96,99
Dàn 1x
02,07,11,12,13,17,43,44,49,53,57,66,67,93,94,99
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#36
Tham gia event tuần 1 từ 01/01 - 10/01/2020

- Ngày 01/01: BTL: 69 - STL: 67-76

- Tổng điểm: điểm:
 
Tham gia
20/12/19
Bài viết
6
Thích
5
Xu
6,005 xu
#40
Ngày 1/1/2020 chốt
BTĐ 50
BTL 21
STL 35 53
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.