Thứ 7 CHĂN STL K2N THÁNG 08/2020

Tham gia
25/1/19
Bài viết
239
Thích
107
Xu
82 xu
#41
- Lần 1 : 242 (5-6) nhận 24. /5 : 020
- Lần 2 : 30-34 (7-8) nhận 30
- Lần 3 : 55-77 (8-9) nhận 5-7
- Lần 4 : 52-72 (9-10) nhận 72
- Lần 5 : 060 (10-11) nhận X /7 : 696
- Lần 6: 242 (12-13) nhận X
- Lần 7 : 242 (15-16) nhận 42
- Lần 8 : 696 (16-17) nhận 96
- Lần 9 : 696 (17-18) nhận 96
- Lần 10 : 242 (18-19) nhận 42
- Lần 11 : 191 (21-22) nhận X. / 575
- Lần12 : 484 (24-25) nhận
 
Tham gia
25/1/19
Bài viết
239
Thích
107
Xu
82 xu
#45
Lần 1 : 242 (5-6) nhận 24. /5 : 020
- Lần 2 : 30-34 (7-8) nhận 30
- Lần 3 : 55-77 (8-9) nhận 5-7
- Lần 4 : 52-72 (9-10) nhận 72
- Lần 5 : 060 (10-11) nhận X /7 : 696
- Lần 6: 242 (12-13) nhận X
- Lần 7 : 242 (15-16) nhận 42
- Lần 8 : 696 (16-17) nhận 96
- Lần 9 : 696 (17-18) nhận 96
- Lần 10 : 242 (18-19) nhận 42
- Lần 11 : 191 (21-22) nhận X. / 575
- Lần 12 : 484 (24-25) nhận 84
- Lần 13 : 010 (30) nhận
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.