Thứ 2 CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB K3N THÁNG 06/2020

Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#21
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#22
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.
 
Tham gia
5/6/20
Bài viết
31
Thích
50
Xu
10,025 xu
#23
Chăn dàn ĐB max 25s K3N
Lần 1: Đuôi 3,8 (9-11/6) VK nhận 03 N4
Lần 2: Đuôi 3,8 (12-14/6) Phải Nổ Nhận 03 n1
Lần 3: Tổng Chạm 2 (27s) (13-15/6) Phải Nổ Nhận 52 n3

Lần 4: Tổng Chạm 9 (27s) (16-18/6) Phải Nổ Nhận .. n..
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#24
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#25
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận..
 
Tham gia
5/6/20
Bài viết
31
Thích
50
Xu
10,025 xu
#26
Chăn dàn ĐB max 25s K3N
Lần 1: Đuôi 3,8 (9-11/6) VK nhận 03 N4
Lần 2: Đuôi 3,8 (12-14/6) Phải Nổ Nhận 03 n1

Lần 3: Tổng Chạm 2 (27s) (13-15/6) Phải Nổ Nhận 52 n3
Lần 4: Tổng Chạm 9 (27s) (16-18/6) Phải Nổ Nhận 89 n3
Lần 5: Tổng Chạm 4 (27s) (19-21/6) Nhận ... n3
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#27
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#28
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận
 
Tham gia
6/10/19
Bài viết
711
Thích
419
Xu
280,305 xu
#29
LAN 1 ( 24-25-26/06)
DAN 35 S
04,13,59,68,95,03,12,21,30,49,58,67,
76,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98,17,
35,62,80,09,18,27,36,45,54,63,72
VAN SU TUY DUYEN
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#30
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận 62 n2
Lần 13. Đuôi 0789 (24_26/6)
Nhận..
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#31
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận 62 n2
Lần 13. Đuôi 0789 (24_26/6)
Nhận..10 n1
Lần 14. Đầu 5678 (25_27/6)
Nhận..
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#32
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận 62 n2
Lần 13. Đuôi 0789 (24_26/6)
Nhận..10 n1
Lần 14. Đầu 5678 (25_27/6)
Nhận..82 n1
Lần 15. 5679 (26_28/6)
Nhận.
 
Tham gia
6/10/19
Bài viết
711
Thích
419
Xu
280,305 xu
#33
LAN 1 ( 24-25-26/06)
DAN 35 S
04,13,59,68,95,03,12,21,30,49,58,67,
76,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98,17,
35,62,80,09,18,27,36,45,54,63,72
VAN SU TUY DUYEN
NHAN : 16 N3
DAN 35 S
04,13,59,68,95,03,12,21,30,49,58,67,
76,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98,17,
35,62,80,09,18,27,36,45,54,63,72
VAN SU TUY
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#34
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận 62 n2
Lần 13. Đuôi 0789 (24_26/6)
Nhận..10 n1
Lần 14. Đầu 5678 (25_27/6)
Nhận..82 n1
Lần 15. 5679 (26_28/6)
Nhận.sai vì mình không viết rõ đầu đuôi
Lần 15 đầu 2345 (27_29/6)
Nhận..
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#35
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận 62 n2
Lần 13. Đuôi 0789 (24_26/6)
Nhận..10 n1
Lần 14. Đầu 5678 (25_27/6)
Nhận..82 n1
Lần 15. 5679 (26_28/6)
Nhận.sai vì mình không viết rõ đầu đuôi
Lần 15 đầu 2345 (27_29/6)
Nhận..36 n1
Lần 16. đầu 2345 (28_30/6)
Nhận
 
Tham gia
6/10/19
Bài viết
711
Thích
419
Xu
280,305 xu
#36
NHAN : 16 N3
DAN 35 S
04,13,59,68,95,03,12,21,30,49,58,67,
76,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98,17,
35,62,80,09,18,27,36,45,54,63,72
VAN SU TUY
Nhận : 36
Lần 3 ( 28-29-30/06)
DAN 35 S
04,13,59,68,95,03,12,21,30,49,58,67,
76,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98,17,
35,62,80,09,18,27,36,45,54,63,72
VAN SU TUY
 
Tham gia
30/4/20
Bài viết
132
Thích
188
Xu
563,260 xu
#37
Chăn nuôi dàn DB K3N:
Lần 1: đầu 1267 (3-5/6) nhận 78 n2
Lần 2. Đuôi. 8901(5_7/6)
Nhận 39 n3
Lần 3. Đuôi. 0358 (8_10/6)
Nhận 60 n1
Lần 4. Đầu 5678 (9_11/6)
Nhận...70 n1
Lần 5. Đuôi 4568. (10_12/6)
Nhận..34 n2
Lần 6. đuôi. 9012 (12_14/6)
Nhận..61 n2
Lần 7. Đuôi 0459 (14_16/6)
Nhận..74 n1
Lần 8. đuôi 1234 (15_17/6)
Nhận.52 n1
Lần 9. đuôi 6789 (16_18/6)
Nhận. 17 n2
Lần 10. Đuôi 2345 (18_20/6)
Nhận.. xịt
Lần 11. Đuôi 2378. (21_23/6)
Nhận...27 n1
Lần 12. Đuôi 2345. (22_24/6)
Nhận 62 n2
Lần 13. Đuôi 0789 (24_26/6)
Nhận..10 n1
Lần 14. Đầu 5678 (25_27/6)
Nhận..82 n1
Lần 15. 5679 (26_28/6)
Nhận.sai vì mình không viết rõ đầu đuôi
Lần 15 đầu 2345 (27_29/6)
Nhận..36 n1
Lần 16. đầu 2345 (28_30/6)
Nhận 51 n1
Lần 17. đầu 3456 (29_30/6)
Nhận
 
Tham gia
6/10/19
Bài viết
711
Thích
419
Xu
280,305 xu
#38
LAN 1 : (01-02-03/07)
DAN 35S
02,20,39,75,84,03,21,30,49,67,76,85,04,13,40,59,68,
95,15,24,51,60,79,16,25,34,52,61,70,89,98,17,35,62,80
 
Tham gia
6/10/19
Bài viết
711
Thích
419
Xu
280,305 xu
#39
LAN 1 : (01-02-03/07)
DAN 35S
02,20,39,75,84,03,21,30,49,67,76,85,04,13,40,59,68,
95,15,24,51,60,79,16,25,34,52,61,70,89,98,17,35,62,80
NHAN : 35
LAN 2 ( 02-03-04)
DAN 35S
02,20,39,75,84,03,21,30,49,67,76,85,04,13,40,59,68,
95,15,24,51,60,79,16,25,34,52,61,70,89,98,17,35,62,80
 

DTL @ STL

VIP Xổ Số
Tham gia
17/10/21
Bài viết
443
Thích
660
Xu
20,704 xu
#40
DÀN ĐỀ ĐB 48S K3N

29/ĐẾN 31 /10 /2021
41,14,47,74,17,71,02,20,03,30,05,50,06,60,08,80,09,90,23,32,25,52,26,62,28,82,29,92,35,53,36,63,38,83,39,93,56,65,58,85,59,95,68,86,69,96,89,98
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.