Thứ 6 CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB K3N THÁNG 05/2020

Vô danh

Vip STL
Tham gia
10/1/19
Bài viết
1,658
Thích
2,996
Xu
3,191 xu
#61
DÀN ĐB K3N
+ Lần 1 (từ ngày 3-5/5/2020)
Chăn đuôi: 5,7,8,9 =>> nhận 47* N1
+ Lần 2 (từ 4-6/5/2020)
Chăn đầu : 0,1,2,4 =>> nhận xịt
+ Lần 3 (từ 7-9/5/2020)
Chăn đầu 0,1,2,3,4 (loại kép bằng và đít 2) =>> nhận 41* N2
+ Lần 4 (từ 9-11/5/2020)
Chăn Đít : 5,6,7,8,9 (loại kép bằng và đầu 2) =>> nhận 65* N2
+ Lần 5 (từ 11-13/5/2020)
Chăn Đít : 5,6,7,8,9 (loại kép bằng và đầu 2) =>> nhận 19* N1
+ Lần 6 (từ 12-14/5/2020)
Chăn Đầu : 5,6,7,8,9 (loại kép lệch và đít 9) =>> nhận 95* N2
+ Lần 7: (từ 14-16/5/2020)
Chăn: Đầu 0,1,2,3,4 (loại đít 0 và sát kép) =>> nhận 46* N3
+ Lần 8: (từ 17-19/5/2020)
Chăn Đầu: 0,1,2,3,4 (loại đít 9 và tổng 4) =>> nhân 00*
+ Lần 9: (từ 20-22/5/2020)
Chăn Đầu: 1,2,3,4 =>> nhận 38* N2
+ Lần 10: (từ 22-24/5/2020)
Chăn đầu 1,2,3,4 =>> nhận xịt
+ Lần 11: (từ 25-27/5/2020)
Chăn đầu: 1,2,3,4 =>> nhận 11* ngày 1
+ Lần 12: (từ 26-28/5/2020)
Chăn đầu: 1,2,3,4 =>> nhận 13* N3
+ Lần 13: (từ 29-31/5/2020)
Chăn đuôi: 5,6,7,8,9 (loại đầu 9 và kép lệch)
 

namtran

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,803
Thích
1,652
Xu
1,075,953 xu
#62
CHĂN NUÔI DÀN ĐB K3N THÁNG 05/2020
Dàn 36 số (từ 01/05 - 03/05) xit
Dàn 40 số (từ 04/05 - 06/05) nhận 62 N1

11;12;13;14;15;16;21;22;23;24;
25;26;31;32;33;34;35;36;41;42;
43;44;45;46;51;52;53;54;55;56;
61;62;63;64;65;66;00,77,88;99
Dàn 40 số (từ 05/05 - 07/05) nhận 36 N2
00 01 03 05 07 08 10 12 16 18
20 21 22 23 25 26 27 28 30 36
38 40 41 43 45 46 48 50 52 56
58 61 63 67 68 76 78 90 92 96
Dàn 40 số (từ 07/05 - 09/05) nhận xit
Dàn 40 số (từ 10/05 - 12/05) nhận 09 N3

01,02,03,04,05,06,07,08,09,30
31,34,35,36,37,38,39,40,41,43
45,46,47,48,53,58,80,83,84,85
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
Dàn 40 số (từ 13/05 - 15/05) nhận 95 N1
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Dàn 40 số (từ 14/05 - 16/05) nhận 63 N1
cham 4,6
Dàn 40 số (từ 15/05 - 17/05) nhận 46 N2
02 07 12 14 17 19 20 21 23 24
25 26 28 29 32 37 41 42 46 47
52 57 62 64 67 69 70 71 73 74
75 76 78 79 82 87 91 92 96 97
Dàn 40 số (từ 17/05 - 19/05) nhận xit
Dàn 40 số (từ 20/05 - 22/05) nhận 38 N2

đầu 3,4,6,7
Dàn 40 số (từ 22/05 - 24/05) nhận 98 N1
đầu 0.4.8.9
Dàn 40 số (từ 23/05 - 25/05) nhận xit
Dàn 40 số (từ 26/05 - 28/05) nhận 61 N3
cham 3,6
Dàn 40 số (từ 30/05 - 31/05) nhận
đầu 5,7,8,9
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.