Thứ 7 CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB K3N THÁNG 02/2020

thantai68

Vip STL
Tham gia
27/10/18
Bài viết
1,330
Thích
1,226
Xu
530,072 xu
#21
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02): nhận 30
đầu 3-4-5-6
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02): nhận 34 N1
đầu 3-4-5-6
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 03/02 => 05/02): nhận xit
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 06/02 => 08/02): nhận
01,03,05,21,08,23,13,14,06,85
18,60,92,24,26,29,31,96,36,33
41,42,46,47,50,51,58,25,62,81
63,64,97,68,69,86,74,79,80,88
 
Tham gia
4/2/20
Bài viết
16
Thích
1
Xu
5,001 xu
#22
LẦN 1: DÀN 40 số (từ 06/02 ==> 08/02)
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
2,062
Thích
1,468
Xu
834,272 xu
#23
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận 30 N1
03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
30 31 32 34 35 36 37 39 80 81
82 84 85 86 87 89 12 21 76 67
LẦN 2: ( 02-04/2) nhận 34 N1
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 02 20 07 70
LẦN 3: ( 03-05/2) nhận xit
đầu 5,6,7,8
LẦN 4: ( 07-09/2) nhận
tổng 3.4.5.7
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#24
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02):
cham 3-8 nhận 30
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02):
cham 6.7 nhận 07
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 04/02 => 06/02): xit
đít 1,3,6,8
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 07/02 => 09/02)
20,21,22,23,24,25,28,29
40,41,42,43,44,45,48,49
60,61,62,63,64,65,68,69
90,91,92,93,94,95,98,99
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#25
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận xit
LẦN 2: ( 4- 6/2) nhận 75 N3
01,05,10,11,16,17,19,22,30,32
,33,36,38,40,42,45,49,50,51,52,
56,57,59,63,64,67,71,72,73,75,
77,82,84,88,89,90,91,93,97,99
LẦN 3: ( 7- 9/2) nhận
02,14,16,17,23,24,26,28,32,34
,36,37,38,44,46,49,51,52,53,56,
59,60,62,63,64,66,67,73,74,76,
77,81,83,84,88,91,92,93,94,95
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#26
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận xit
LẦN 2: ( 4- 6/2) nhận 75 N3
01,05,10,11,16,17,19,22,30,32
,33,36,38,40,42,45,49,50,51,52,
56,57,59,63,64,67,71,72,73,75,
77,82,84,88,89,90,91,93,97,99
LẦN 3: ( 7- 9/2) nhận 73 N1
02,14,16,17,23,24,26,28,32,34
,36,37,38,44,46,49,51,52,53,56,
59,60,62,63,64,66,67,73,74,76,
77,81,83,84,88,91,92,93,94,95
LẦN 4: ( 8- 10/2) nhận
02. 03. 07 08.12.22.32.42.52
.62.72.82.92.13.23.33.43.53
.63.73.83.93..17.27.37.47.57.
67.77.87.97.18.28.38.48.58.68.
78.88.98
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
2,062
Thích
1,468
Xu
834,272 xu
#27
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận 30 N1
03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
30 31 32 34 35 36 37 39 80 81
82 84 85 86 87 89 12 21 76 67
LẦN 2: ( 02-04/2) nhận 34 N1
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 02 20 07 70
LẦN 3: ( 03-05/2) nhận xit
đầu 5,6,7,8
LẦN 4: ( 07-09/2) nhận xit
LẦN 5: ( 10-11/2) nhận
cham 0.6
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#28
HĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02):
cham 3-8 nhận 30
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02):
cham 6.7 nhận 07
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 04/02 => 06/02): xit
đít 1,3,6,8
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 07/02 => 09/02) xit
LẦN 5: DÀN 40 SỐ (TỪ 10/02 => 12/02)
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#29
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận xit
LẦN 2: ( 4- 6/2) nhận 75 N3
01,05,10,11,16,17,19,22,30,32
,33,36,38,40,42,45,49,50,51,52,
56,57,59,63,64,67,71,72,73,75,
77,82,84,88,89,90,91,93,97,99
LẦN 3: ( 7- 9/2) nhận 73 N1
02,14,16,17,23,24,26,28,32,34
,36,37,38,44,46,49,51,52,53,56,
59,60,62,63,64,66,67,73,74,76,
77,81,83,84,88,91,92,93,94,95
LẦN 4: ( 8- 10/2) nhận xit
LẦN 5: ( 11 - 13/2) nhận
01,03,05,11,16,17,18,19,22,29,
30,32,33,36,38,50,51,52,55,56,
57,59,63,64,67,68,72,77,80,81,
82,83,84,86,88,89,90,93,97,99
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#30
HĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02):
cham 3-8 nhận 30
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02):
cham 6.7 nhận 07
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 04/02 => 06/02): xit
đít 1,3,6,8
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 07/02 => 09/02) xit
LẦN 5: DÀN 40 SỐ (TỪ 10/02 => 12/02) nhan 96 N2
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
LẦN 6: DÀN 40 SỐ (TỪ 12/02 => 14/02)
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 22 27 72 77
 
Tham gia
3/10/18
Bài viết
2,062
Thích
1,468
Xu
834,272 xu
#31
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận 30 N1
03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
30 31 32 34 35 36 37 39 80 81
82 84 85 86 87 89 12 21 76 67
LẦN 2: ( 02-04/2) nhận 34 N1
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 02 20 07 70
LẦN 3: ( 03-05/2) nhận xit
đầu 5,6,7,8
LẦN 4: ( 07-09/2) nhận xit
LẦN 5: ( 10-11/2) nhận xit
LẦN 6: ( 13-15/2) nhận
09,90,12,21,15,51,17,71,29,92
10,11,14,18,01,31,41,61,24,42
81,27,37,47,57,67,77,87,97,79
72,73,74,75,76,78,34,43,44,99
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#32
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02):
cham 3-8 nhận 30
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02):
cham 6.7 nhận 07
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 04/02 => 06/02): xit
đít 1,3,6,8
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 07/02 => 09/02) xit
LẦN 5: DÀN 40 SỐ (TỪ 10/02 => 12/02) nhan 96 N2
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
LẦN 6: DÀN 40 SỐ (TỪ 12/02 => 14/02) nhận 47 N1
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 22 27 72 77
LẦN 7: DÀN 40 SỐ (TỪ 13/02 => 15/02)
04 17 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 27 72 22 77
 
Tham gia
4/8/19
Bài viết
77
Thích
63
Xu
11,603 xu
#33
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 14/02 => 16/02)
00,01,02,05,10,13,14,17,19,20,
23,25,26,27,28,34,35,36,37,38
,51,58,61,62,63,66,73,74,76,79
,80,82,83,84,89,91,93,97,98,99
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#34
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận xit
LẦN 2: ( 4- 6/2) nhận 75 N3
01,05,10,11,16,17,19,22,30,32
,33,36,38,40,42,45,49,50,51,52,
56,57,59,63,64,67,71,72,73,75,
77,82,84,88,89,90,91,93,97,99
LẦN 3: ( 7- 9/2) nhận 73 N1
02,14,16,17,23,24,26,28,32,34
,36,37,38,44,46,49,51,52,53,56,
59,60,62,63,64,66,67,73,74,76,
77,81,83,84,88,91,92,93,94,95
LẦN 4: ( 8- 10/2) nhận xit
LẦN 5: ( 11 - 13/2) nhận 32 n3
01,03,05,11,16,17,18,19,22,29,
30,32,33,36,38,50,51,52,55,56,
57,59,63,64,67,68,72,77,80,81,
82,83,84,86,88,89,90,93,97,99
LẦN 5: ( 14 - 16/2) nhận
Đầu 5,6,7,8
 
Tham gia
4/8/19
Bài viết
77
Thích
63
Xu
11,603 xu
#35
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: (TỪ 14/02 => 16/02) nhận 17 n2
Lần 2:(từ 16/02=>18/02)
06,09,10,11,18,19, 22,23,25,28,
29,36,38,42,43,44,49,51,52,53
68,56,63,64,65,66,69,71,74,16
,81,84,85,86,89,91,94,95,97,61
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#36
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02):
cham 3-8 nhận 30
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02):
cham 6.7 nhận 07
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 04/02 => 06/02): xit
đít 1,3,6,8
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 07/02 => 09/02) xit
LẦN 5: DÀN 40 SỐ (TỪ 10/02 => 12/02) nhan 96 N2
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
LẦN 6: DÀN 40 SỐ (TỪ 12/02 => 14/02) nhận 47 N1
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 22 27 72 77
LẦN 7: DÀN 40 SỐ (TỪ 13/02 => 15/02) nhận 17 N3
04 17 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 27 72 22 77
LẦN 8: DÀN 40 SỐ (TỪ 16/02 => 18/02) nhận
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#37
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận xit
LẦN 2: ( 4- 6/2) nhận 75 N3
01,05,10,11,16,17,19,22,30,32
,33,36,38,40,42,45,49,50,51,52,
56,57,59,63,64,67,71,72,73,75,
77,82,84,88,89,90,91,93,97,99
LẦN 3: ( 7- 9/2) nhận 73 N1
02,14,16,17,23,24,26,28,32,34
,36,37,38,44,46,49,51,52,53,56,
59,60,62,63,64,66,67,73,74,76,
77,81,83,84,88,91,92,93,94,95
LẦN 4: ( 8- 10/2) nhận xit
LẦN 5: ( 11 - 13/2) nhận 32 n3
01,03,05,11,16,17,18,19,22,29,
30,32,33,36,38,50,51,52,55,56,
57,59,63,64,67,68,72,77,80,81,
82,83,84,86,88,89,90,93,97,99
LẦN 6: ( 14 - 16/2) nhận 76 N3
Đầu 5,6,7,8
LẦN 7: ( 17- 19/2) nhận
00,01,05,07,10,11,14,16,19,32,
34,37,38,39,41,43,47,48,52,55,
56,57,61,65,66,69,70,74,75,78,
82,83,84,87,89,91,92,93,96,98,
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
#38
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: DÀN 40 SỐ (TỪ 01/02 => 03/02):
cham 3-8 nhận 30
LẦN 2: DÀN 40 SỐ (TỪ 02/02 => 04/02):
cham 6.7 nhận 07
LẦN 3: DÀN 40 SỐ (TỪ 04/02 => 06/02): xit
đít 1,3,6,8
LẦN 4: DÀN 40 SỐ (TỪ 07/02 => 09/02) xit
LẦN 5: DÀN 40 SỐ (TỪ 10/02 => 12/02) nhan 96 N2
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
LẦN 6: DÀN 40 SỐ (TỪ 12/02 => 14/02) nhận 47 N1
04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 22 27 72 77
LẦN 7: DÀN 40 SỐ (TỪ 13/02 => 15/02) nhận 17 N3
04 17 24 34 44 54 64 74 84 94
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
40 41 42 43 45 47 48 49 60 61
62 63 65 67 68 69 27 72 22 77
LẦN 8: DÀN 40 SỐ (TỪ 16/02 => 18/02) nhận 76 N2
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
LẦN 9: DÀN 40 SỐ (TỪ 17/02 => 19/02) nhận
06,09,10,11,18,19,22,23,25,28,
,55,56,63,64,65,66,69,71,74,77
29,36,38,42,43,44,49,51,52,53
,81,84,85,86,89,91,94,95,97,99
 
Tham gia
4/8/19
Bài viết
77
Thích
63
Xu
11,603 xu
#39
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: (TỪ 14/02 => 16/02) nhận 17 n2
Lần 2:(từ 16/02=>18/02) nhận 16 n3
Lần 3( từ 19/02=>21/02)
04 40 09 90 45 54 59 95 14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 37 73 78 87 24 42 29 92 47 74 79 97 08 48 68 80 84 86 81 18
 

Cafe Sữa

VIP Xổ Số
Tham gia
10/10/18
Bài viết
1,587
Thích
1,378
Xu
435,899 xu
#40
CHĂN DÀN ĐB XSMB K3N THÁNG 02 :
LẦN 1: ( 1- 3/2) nhận xit
LẦN 2: ( 4- 6/2) nhận 75 N3
01,05,10,11,16,17,19,22,30,32
,33,36,38,40,42,45,49,50,51,52,
56,57,59,63,64,67,71,72,73,75,
77,82,84,88,89,90,91,93,97,99
LẦN 3: ( 7- 9/2) nhận 73 N1
02,14,16,17,23,24,26,28,32,34
,36,37,38,44,46,49,51,52,53,56,
59,60,62,63,64,66,67,73,74,76,
77,81,83,84,88,91,92,93,94,95
LẦN 4: ( 8- 10/2) nhận xit
LẦN 5: ( 11 - 13/2) nhận 32 n3
01,03,05,11,16,17,18,19,22,29,
30,32,33,36,38,50,51,52,55,56,
57,59,63,64,67,68,72,77,80,81,
82,83,84,86,88,89,90,93,97,99
LẦN 6: ( 14 - 16/2) nhận 76 N3
Đầu 5,6,7,8
LẦN 7: ( 17- 19/2) nhận 16 N2
00,01,05,07,10,11,14,16,19,32,
34,37,38,39,41,43,47,48,52,55,
56,57,61,65,66,69,70,74,75,78,
82,83,84,87,89,91,92,93,96,98,
LẦN 8: ( 19-21/2) nhận
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.