main-qimg-cfa273eb50c0c911e1bd65a3e936ad42.gif
87ddaa9afb2bbdef57c78a80f5ba4c8e-1.png
Anh-chup-Man-hinh-2024-06-13-luc-08.376297f6e7655129aa.png

Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Thứ 6 THI ĐẤU DÀN 65 SỐ NGÀY 27/9/2019

  Dàn 65S ngày 27/9/2019 10;13;14;15;16;17;18;19;20;23;24;25;27;30;31;32;34;35;36;37;38;39;40;42;43;44;46;47;48;49;50;51;52;53;55;56;57;59;60;61;63;64;65;66;67;70;72;74;75;76;84;86;89;90;91;94;95;98;00;02;04;05;06;07;09
 2. M

  THI ĐẤU DÀN 65 SỐ NGÀY 26/9/2019

  Dàn 65S ngày 26/9/209 10;13;14;15;16;17;18;19;20;23;24;25;27;30;31;32;34;35;36;37;38;39;40;42;43;44;46;47;48;49;50;51;52;53;55;56;57;59;60;61;63;64;65;66;67;70;72;74;75;76;84;86;89;90;91;94;95;98;00;02;04;05;06;07;09
 3. M

  Thứ 3 THI ĐẤU DÀN 65 SỐ NGÀY 24/9/2019

  dàn 64S ngày 24/9/2019 03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
 4. M

  Thứ 2 THI ĐẤU DÀN 65 SỐ NGÀY 23-9-2019

  Dàn 65s ngày 23/9/2019 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09 10,12,15,17,20,21,22,23,24,25 26,27,28,29,30,32,35,37,40,42 45,47,50,51,52,53,54,55,56,57 58,59,60,62,65,67,70,71,72,73 74,75,76,77,78,79,80,82,85,87 90,92,95,97
 5. M

  Chủ Nhật THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 22-09-2019

  chốt dàn 65s; 22/9/2019 00,01,03,05,11,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38,39,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,71,72,74,76,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,98,99
 6. M

  Thứ 6 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 20-09-2019

  chốt số 20/9/2019, 65s 10;11;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;26;28;29;30;32;33;34;35;36;37;38;40;43;44;45;48;49;50;53;55;56;58;59;62;63;64;65;67;68;71;73;74;75;76;77;79;81;84;86;88;89;91;93;94;97;99;00;01;02;03;05;06;08
 7. M

  Thứ 5 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 19-09-2019

  chốt dàn 65s 19/9/2019 00,02,04,05,06,07,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,30,31, 32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57, 59,60,61,63,64,65,66,67,70,72,74,75,76,84,86,89,90,91,94,95,98,
 8. M

  Thứ 4 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 18-09-2019

  chốt dàn 65s 18/9/2019 10;11;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;26;28;29;30;32;33;34;35;36;37;38;40;43;44;45;48;49;50;53;55;56;58;59;62;63;64;65;67;68;71;73;74;75;76;77;79;81;84;86;88;89;91;93;94;97;99;00;01;02;03;05;06;08
 9. M

  Thứ 3 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 17-09-2019

  chốt dàn 65s 17/9/2019 01,05,07,09,13,15,19,21,23,25,27,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,93,95,99
 10. M

  Thứ 2 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 16-09-2019

  CHỐT DÀN 65S; 16/09/2019 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 15,16,18,20,25,26,28,32,36,40, 41,42,43,45,47,48,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,63,65, 66,68,69,70,71,72,73,75,76,77, 78,80,81,83,84,85,86,88,89,90, 92,95,96,97,98
 11. M

  Chủ Nhật THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 15-09-2019

  Chốt dàn 65s ngày 15/09 01,02,06,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,39,41,42,47,48,51,52,56,57,60,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,92,93,96,97,98
 12. M

  Thứ 7 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 14-09-2019

  chốt ngày 14/6/2019 (65S) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57, 58,59,60,63,65,68,70,71,73,75,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,98,99
 13. M

  sao chốt trên Khu EVENT 65s ĐB, không thấy thống kê ngày 13/9/2019 vậy add

  sao chốt trên Khu EVENT 65s ĐB, không thấy thống kê ngày 13/9/2019 vậy add
 14. M

  Thứ 6 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 13-09-2019

  chốt ngày 13/6/2019 (65S) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09 10,13,15,18,20,23,25,28,30,31 32,33,34,35,36,37,38,39,40,43 45,48,50,51,52,53,54,55,56,57 58,59,60,63,65,68,70,73,75,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 90,93,95,98,99
 15. M

  Thứ 3 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 10-09-2019

  chốt dàn đề 65s 10/9/2019 10;15;17;18;19;20;25;27;29;30;35;37;39;40;45;47;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;65;67;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;85;87;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;00;01;02;03;04;05;06;07;08;09
 16. M

  Thứ 2 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 09-09-2019

  MB; 9/9/2019 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52 25,62,26,72,27,82,28,92,29,04 40,14,41,34,43,44,54,45,64,46 74,47,84,48,94,49,07,70,17,71 37,73,57,75,67,76,77,87,78,97 79,09,90,19,91,39,93,59,95,69 96,89,98,99,
 17. M

  Thứ 2 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 09-09-2019

  buổi đầu em xin chốt mong mọi người chỉ bảo thêm
 18. M

  xin bạn giúp mình với dàn 3d

  xin bạn giúp mình với dàn 3d
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.