Kết quả tìm kiếm

 1. Hoanang

  Thứ 4 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 05/01/2022💥

  Mb 05/01 Chạm 05 Hạ bộ 04
 2. Hoanang

  Thứ 5 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 30/12/2021💥

  Mb 30/12 Chạm 1248 Hạ chạm 12 Hạ bộ 12 Hạ bt 12
 3. Hoanang

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 20/12/2021💥

  20/12 Mb Bộ 01,02,14,24 Hạ bộ 01,02 Hạ bộ 01
 4. Hoanang

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 20/12/2021💥

  Nuôi tuần Bộ 00 đến cn Bộ 44 đến t4 363,373,383,676,686,787 đến cn 020,030,040,131,939 đến cn
 5. Hoanang

  Chủ Nhật [BÁT CHỐT XSMB] 💥 19/12/2021💥

  Mb 19/12 Đề chạm 1267 Chạm 16 11,12,16,17,19,61,62,66,67,69,21,26,71,76,91,96
 6. Hoanang

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 13/12/2021💥

  Nuôi tuần 050,040,060,959,151,090,010,565,545,00,55 đến cn Bộ 01 đến cn 161,171,181,676,686,787 đến cn 131,181,33,363,383,686 (3D: 2051) Đến cn Bộ 34 đến thứ 5 919,969,161,11,66,99 đến thứ 4 Đầu 05 đến cn 131,151,181,353,383,585 đến thứ 4 Chạm 1 đến thứ 4 Bộ 01 đến cn Chúc mn may mắn
 7. Hoanang

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 13/12/2021💥

  13/12 MB Chạm 2789 64 số 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,99 36 số chạm 79...
 8. Hoanang

  Chủ Nhật [BÁT CHỐT XSMB] 💥 12/12/2021💥

  12/12 MB Chạm 38 Bộ 03
 9. Hoanang

  Thứ 7 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 11/12/2021💥

  11/12 MB Chạn 38 323,373,343,313,828,878,848,818 181
 10. Hoanang

  Thứ 6 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 10/12/2021💥

  MB 10/12 52 số 02,20,07,70,52,25,57,75,23,32,28,82,73,37,78,87,24,42,29,92,74,47,79,97,34,43,39,93,84,48,89,98,12,21,17,71,62,26,67,76,14,41,19,91,64,46,69,96,44,49,94,99 24 số 24,42,29,92,74,47,79,97,02,20,07,70,52,25,57,75,12,21,17,71,62,26,67,76 16 số...
 11. Hoanang

  Thứ 5 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 09/12/2021💥

  MB 09/12 45 số 01,03,04,08,09,11,13,14,18,19,21,23,24,28,29,31,33,34,38,39,51,53,54,58,59,61,63,64,68,69,71,73,74,78,79,81,83,84,88,89,91,93,94,98,99 39 số 03,04,08,09,13,14,18,19,21,23,24,28,29,31,33,34,38,39,53,54,58,59,63,64,68,69,71,73,74,78,79,81,83,84,88,89,91,93,98 24 số...
 12. Hoanang

  Thứ 4 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 08/12/2021💥

  08/12 MB 45 số 00,01,04,09,12,14,15,17,19,21,26,27,35,40,41,45,51,53,55,56,62,65,71,72,90,91,05,06,10,46,50,60,64,69,96,02,20,07,70,52,25,57,75,67,76 BỘ 01,02,12 HẠ BỘ 12 lót bộ 02 TTL 66-31-82
 13. Hoanang

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 06/12/2021💥

  Dàn nuôi tuần Dàn nào về bỏ dàn đó. 080,090,191,00,99 (kết 99) đến cn Bộ 14 đến thứ 4 (3D 02679) 121,171,272,11,22,77 đến thứ 4 Đầu 16 đến cn Bộ 12 đến thứ 4 141,181,191,484,494,898 đến cn 040,090,141,191,242,292,747,797 Đến thứ 6 131,151,434,454,535,55,636,656 đến cn Mn kết dàn nào nuôi dàn đó.
 14. Hoanang

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 06/12/2021💥

  06/12 MB Chạm 49 36 số 04,09,14,19,24,29,34,39,40,41 42,43,44,45,46,47,48,49,54,59 64,69,74,79,84,89,90,91,92,93 94,95,96,97,98,99 28 số 04,09,14,19,34,39,40,41,43,44 45,46,47,49,54,59,64,69,74,79 90,91,93,94,95,96,97,99 18 số 04,09,34,39,40,43,46,47,49,54,59,74,93,94,95,96,97,99
 15. Hoanang

  Chủ Nhật [BÁT CHỐT XSMB] 💥 05/12/2021💥

  MB 05/12 64 số 11,13,14,15,16,17,18,19,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99 28 số 13,16,17,19,31,36,37,46,47,49,57,58,61,63,64,67,71,73,74,75,76,78,79,85,87,91,94,97
 16. Hoanang

  Thứ 7 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 04/12/2021💥

  04/12 MB Đề chạm 05 + Kép
 17. Hoanang

  Thứ 6 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 03/12/2021💥

  Chăn nuôi tuần ( dàn nào về thì bỏ dàn đó nhé mn) Bộ 03 đến chủ nhật Bộ 12 đến thứ 4 Bộ kép đến cn 262,282,292,686,696,898 đến thứ 4 484,585,686,575,595 đến cn 121,171,272,22,77,11 đến thứ 4 Chúc mn mm rr
 18. Hoanang

  Thứ 5 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 02/12/2021💥

  Mb 02/12 64 số 12,21,17,71,62,26,67,76,13,31,18,81,63,36,68,86,14,41,19,91,64,46,69,96,23,32,28,82,73,37,78,87,24,42,29,92,74,47,79,97,34,43,39,93,84,48,89,98,11,16,61,66,22,27,72,77,33,38,83,88,44,49,94,99 21 số 11,12,21,14,41,18,81,19,91,22,24,42,28,82,29,92,94,49,98,89,99,22,77
 19. Hoanang

  Thứ 5 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 02/12/2021💥

  Chăn nuôi tuần ( dàn nào về thì bỏ dàn đó nhé mn) Bộ 03 Bộ 12 Bộ kép Chạm 7 262,282,292,686,696,898 484,585,686,575,595 121,171,272,22,77,11 171,181,191,787,797,898 Chúc mn mm rr Đã chỉnh sửa 01/12
 20. Hoanang

  Thứ 4 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 01/12/2021💥

  1/12 MB 64 số 02,20,07,70,52,25,57,75,03,30,08,80,53,35,58,85,04,40,09,90,54,45,59,95,23,32,28,82,73,37,78,87,24,42,29,92,74,47,79,97,34,43,39,93,84,48,89,98,00,05,50,55,22,27,72,77,33,38,83,88,44,49,94,99 28 số...
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.