Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 11-09-2019

  Chốt ngày 11/9 Btl. 72 lót 44 Dàn20s. Đầu 5.7 Dàn40s. Đầu 2.5.7.9
 2. K

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 10-09-2019

  Chốt ngày 10/9 Btl. 44 lót 06 Dàn 20s. Đầu 2.9 Dàn 40s. Đầu 0.2.7.9
 3. K

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 09-09-2019

  Chốt ngày 09/9 Btl. 76 lót 67 Dàn20s. Đầu 0.4 Dàn40s. Đầu 0.1.3.4
 4. K

  Thứ 2 THI ĐẤU DÀN 65S NGÀY 09-09-2019

  Chốt ngày 09/9 00 02 03 05 07 08 09 10 13 15 18 19 22 27 30 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49 50 53 55 58 70 72 73 75 77 78 79
 5. K

  Chủ Nhật CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 08-09-2019

  Chốt ngày 08/9 Btl. 93 lót 84 Dàn20s. Đuoi. 3.8 Dàn40s đuôi 0.5.3.8
 6. K

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 07-09-2019

  Chốt ngày 07/9 Btl. 20 lót 48 Dàn20s. Đầu 2.7 Dàn40s. Đầu 1.2.3.7
 7. K

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 06-09-2019

  Chốt ngày 06/9 Btl. 82 lót 64 Dàn20s. Đầu 0.4 Dàn40s. Đầu 0.2.4.9
 8. K

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 05-09-2019

  Chốt ngày 05-9 Btl: 39 lót: 69 Dàn20s: đầu 5.9 Dàn40s: đầu 0.3.5.9
 9. K

  CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB K3N THÁNG 09/2019

  Chăn giàn đặc biệt k3n tháng 9/2019 Lần 1: dàn40s từ 03/9-05/9 16 61 17 71 18 81 19 91 27 72 28 82 29 92 37 73 38 83 39 93 89 98 08 80 47 74 57 75 67 76 87 78 22 33 44 55 77 88 99 00
 10. K

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 03-09-2019

  Chốt ngày 03/9 Btl: 32 lot: 23 Dan20s: đầu. 1.3 Dàn40s: đầu. 1.2.3.7
 11. K

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 02-09-2019

  Chôt ngày 02/9 Btl. 33 lót 88 Dàn20s. Đầu 0.3 Dàn40s. Đầu0.3.5.8
 12. K

  Chủ Nhật CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 01-09-2019

  Chôt ngày 01/9 Btl. 88 lót 42 Btd. 38 Dàn20s. Đầu 3.5 Dàn40s. Đầu 0.3.5.8
 13. K

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 28-08-2019

  Chốt ngày 28/8 Stl. 02-04 Dàn20s. Đầu 1.3 Dàn40s. Đầu 1.3.5.8
 14. K

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 26-08-2019

  Chốt ngày 26/8 Stl. 06-16 Dàn20s. Đầu 1.7 Dàn40s. Đầu 1.2.5.7
 15. K

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 24-08-2019

  Chốt ngày 24/8 Stl. 88-99 Dàn20s. Đầu 2.6 Dàn40s. Đầu 2.4.6.8
 16. K

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 23-08-2019

  Chốt ngày 23/8 Stl. 94-03 Dàn20s. Đầu 1.2 Dàn40s. Đầu 1.2.6.9
 17. K

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 22-08-2019

  Chốt ngày 22/8 Btl. 38 lót 47 Dàn20s. Đầu 5.7 Dàn40s. Đầu 3.5.7.8
 18. K

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-08-2019

  Chốt ngày 16/8 Btl. 88 lót 33 Dàn20s. Đầu 0.5 Dàn40s. Đầu 0.1.5.9
 19. K

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 15-08-2019

  Chốt ngày 15/8 Btl. 00 lót 37 Dàn20s. Đầu 0.5 Dàn40s. Đầu 0.4.5.6
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.