Kết quả tìm kiếm

 1. Missyou

  Thứ 6 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 15/10/2021💥

  15/10/2021: BTL: 92 STL: 80-80
 2. Missyou

  EVENT SONG THỦ LÔ THÁNG 10(10-30/10/2021)

  15/10: STL: 29-92 (NSHV)
 3. Missyou

  Thứ 5 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 14/10/2021💥

  14/10/2021: BTL: 92 STL: 89-98
 4. Missyou

  EVENT SONG THỦ LÔ THÁNG 10(10-30/10/2021)

  13/10 STL: 28-82 (NSHV)
 5. Missyou

  Thứ 4 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 13/10/2021💥

  13/10/2021: BTL: 82 STL: 12-21 Đề 40s: 05,08,09,14,15,18,24,26,27,29,41,42,49,50,51,56,57,58,61,62,65,67,68,69,71,72,75,78,79,80,81,85,86,87,89,90,94,96,97,98
 6. Missyou

  Thứ 3 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 12/10/2021💥

  10/10/2021: BTL: 34 nhận 34* STL: 38-83 nhận 38* Đề 40s: nhận đề 85 11/10/2021: BTL: 80 xịt + Đề 40s: xịt STL: 89-98 nhận 89* 98* 12/10/2021: BTL: 80 STL: 82-28 Đề 40s: 05,08,09,14,15,24,26,27,41,42,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,71,72,75,78,79,80,81,85,86,87,89,90,94,96,97,98
 7. Missyou

  EVENT SONG THỦ LÔ THÁNG 10(10-30/10/2021)

  10/10: STL: 38-83 nhận 38* 11/10: STL: 80-08
 8. Missyou

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 11/10/2021💥

  10/10/2021: BTL: 34 nhận 34* STL: 38-83 nhận 38* Đề 40s: nhận đề 85 11/10/2021: BTL: 80 STL: 89-98 Đề 40s: 08,09,14,19,20,26,27,28,29,41,46,47,48,49,54,57,58,59,61,62,64,65,67,68,71,72,75,78,80,81,82,85,86,87,89,90,91,94,96,98
 9. Missyou

  Chủ Nhật [BÁT CHỐT XSMB] 💥 10/10/2021💥

  10/10/2021: BTL: 34 STL: 38-83 Đề 40s:08,09,14,19,20,26,27,28,29,41,46,47,48,49,54,57,58,59,61,62,64,65,67,68,71,72,75,78,80,81,82,85,86,87,89,90,91,94,96,98
 10. Missyou

  Thứ 7 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 09/10/2021💥

  8/10/2021: BTL: 10 STL: 48-84 nhận 84* Đề 40s: nhận đề 50 9/10/2021: BTL: 34 STL: 38-83 Đề 40s:08,09,14,19,20,26,27,28,29,41,46,47,48,49,54,57,58,59,61,62,64,65,67,68,71,72,75,78,80,81,82,85,86,87,89,90,91,94,96,98
 11. Missyou

  Thứ 6 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 08/10/2021💥

  8/10/2021: BTL: 10 STL: 48-84 Đề 40s: 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,50,05
 12. Missyou

  Thứ 5 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 07/10/2021💥

  2/10/2021: BTL: 71 xịt STL: 16-61 nhận 61* Đề 40s: nhận đề 77 3/10/2021: BTL: 28 nhận 28** STL: 17-71 xịt Đề 40s: nhận đề 81 4/10/2021: BTL: 71 + STL: 23-32 + Đề 40s: Xịt 5/10/2021: BTL: 87 nhận 87* STL: 48-84 + Đề 40s: xịt 6/10/2021: BTL: 20 nhận 20** STL: 48-84 + Đề 40s: xịt 7/10/2021...
 13. Missyou

  Thứ 4 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 06/10/2021💥

  2/10/2021: BTL: 71 xịt STL: 16-61 nhận 61* Đề 40s: nhận đề 77 3/10/2021: BTL: 28 nhận 28** STL: 17-71 xịt Đề 40s: nhận đề 81 4/10/2021: BTL: 71 + STL: 23-32 + Đề 40s: Xịt 5/10/2021: BTL: 87 nhận 87* STL: 48-84 + Đề 40s: xịt 6/10/2021: BTL: 20 STL: 48-84 Đề 40s...
 14. Missyou

  Thứ 3 BÁT CHỐT XSMB] 💥 05/10/2021💥

  2/10/2021: BTL: 71 xịt STL: 16-61 nhận 61* Đề 40s: nhận đề 77 3/10/2021: BTL: 28 nhận 28** STL: 17-71 xịt Đề 40s: nhận đề 81 4/10/2021: BTL: 71 + STL: 23-32 + Đề 40s: Xịt 5/10/2021: BTL: 87 STL: 48-84 Đề 40s...
 15. Missyou

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 04/10/2021💥

  Mong nổ 23-32 chú Tễu ơi ^.^
 16. Missyou

  Thứ 2 [BÁT CHỐT XSMB] 💥 04/10/2021💥

  2/10/2021: BTL: 71 xịt STL: 16-61 nhận 61* Đề 40s: nhận đề 77 3/10/2021: BTL: 28 nhận 28** STL: 17-71 xịt Đề 40s: nhận đề 81 4/10/2021: BTL: 71 STL: 23-32 Đề 40s: 04,05,08,09,13,14,19,22,23,27,31,32,34,35,38,40,41,43,44,45,49,50,53,54,58,59,71,72,77,78,80,81,83,85,87,90,91,94,95,99
 17. Missyou

  Thứ 6 CHĂN STL K2N THÁNG 10/2021

  CHĂN NUÔI LOTTO CẶP: LẦN 1: CHĂN CẶP 17,71 K2N(TỪ 03/10 -> 04/10)
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.