Nội dung mới nhất bởi Cỏ non 89

 1. Cỏ non 89

  Thứ 3 CHĂN BTL K3N THÁNG 10/2019

  CHĂN NUÔI BTL K3N THÁNG 10/2019 Lần 1: chăn 87 từ 1-3/10 Nhận xịt Lần 2: chăn 22 từ 4-6/10 Nhận 22* n1 Lần3: chăn 79 từ 5-7/10
 2. Cỏ non 89

  Thứ 3 CHĂN BTL K3N THÁNG 10/2019

  CHĂN NUÔI BTL K3N THÁNG 10/2019 Lần 1: chăn 87 từ 1-3/10 Nhận xịt Lần 2: chăn 22 từ 4-6/10
 3. Cỏ non 89

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN BÌNH DƯƠNG-VĨNH LONG-TRÀ VINH

  Mình nghĩ bạn nên dừng lại.có thể thua từng đó thôi còn làm người dc.chứ đâm thêm thua thêm.chả ai kiu dc mình.còn nếu biết trúng thì ai cũng giàu rồi có ai mà phải đâm vào sô đề nữa
 4. Cỏ non 89

  Thứ 3 CHĂN BTL K3N THÁNG 10/2019

  CHĂN NUÔI BTL K3N THÁNG 10/2019 Lần 1: chăn 87 từ 1-3/10
 5. Cỏ non 89

  CHĂN BTL K3N THÁNG 09/2019

  Chăn nuôi Btl K3N tháng 9: Lần 1: chăn 61 từ 2-4/9 Nhận 61** n1 Lần 2: chăn 40 từ 3-5/9 Nhận 40* n3 Lần 3: chăn 70 từ 6-8/9 Nhận 70*n1 Lần 4: chăn 76 từ 7-9/8 Nhận 76* n1 Lần 5: chăn 00 từ 8-10/9 Nhận 00*n1 Lần 6:chăn 10 từ 9-11/9 Xịt Lần 7:chăn 50 từ 12-14/9 nhận 50* n3 Lần 8: chăn 05 từ...
 6. Cỏ non 89

  CHĂN BTL K3N THÁNG 09/2019

  Chăn nuôi Btl K3N tháng 9: Lần 1: chăn 61 từ 2-4/9 Nhận 61** n1 Lần 2: chăn 40 từ 3-5/9 Nhận 40* n3 Lần 3: chăn 70 từ 6-8/9 Nhận 70*n1 Lần 4: chăn 76 từ 7-9/8 Nhận 76* n1 Lần 5: chăn 00 từ 8-10/9 Nhận 00*n1 Lần 6:chăn 10 từ 9-11/9 Xịt Lần 7:chăn 50 từ 12-14/9 nhận 50* n3 Lần 8: chăn 05 từ...
 7. Cỏ non 89

  CHĂN BTL K3N THÁNG 09/2019

  Chăn nuôi Btl K3N tháng 9: Lần 1: chăn 61 từ 2-4/9 Nhận 61** n1 Lần 2: chăn 40 từ 3-5/9 Nhận 40* n3 Lần 3: chăn 70 từ 6-8/9 Nhận 70*n1 Lần 4: chăn 76 từ 7-9/8 Nhận 76* n1 Lần 5: chăn 00 từ 8-10/9 Nhận 00*n1 Lần 6:chăn 10 từ 9-11/9 Xịt Lần 7:chăn 50 từ 12-14/9 nhận 50* n3 Lần 8: chăn 05 từ...
 8. Cỏ non 89

  CHĂN BTL K3N THÁNG 09/2019

  Chăn nuôi Btl K3N tháng 9: Lần 1: chăn 61 từ 2-4/9 Nhận 61** n1 Lần 2: chăn 40 từ 3-5/9 Nhận 40* n3 Lần 3: chăn 70 từ 6-8/9 Nhận 70*n1 Lần 4: chăn 76 từ 7-9/8 Nhận 76* n1 Lần 5: chăn 00 từ 8-10/9 Nhận 00*n1 Lần 6:chăn 10 từ 9-11/9 Xịt Lần 7:chăn 50 từ 12-14/9 nhận 50* n3 Lần 8: chăn 05 từ...
 9. Cỏ non 89

  CHĂN BTL K3N THÁNG 09/2019

  Chăn nuôi Btl K3N tháng 9: Lần 1: chăn 61 từ 2-4/9 Nhận 61** n1 Lần 2: chăn 40 từ 3-5/9 Nhận 40* n3 Lần 3: chăn 70 từ 6-8/9 Nhận 70*n1 Lần 4: chăn 76 từ 7-9/8 Nhận 76* n1 Lần 5: chăn 00 từ 8-10/9 Nhận 00*n1 Lần 6:chăn 10 từ 9-11/9 Xịt Lần 7:chăn 50 từ 12-14/9 nhận 50* n3 Lần 8: chăn 05 từ...
 10. Cỏ non 89

  CHĂN BTL K3N THÁNG 09/2019

  Chăn nuôi Btl K3N tháng 9: Lần 1: chăn 61 từ 2-4/9 Nhận 61** n1 Lần 2: chăn 40 từ 3-5/9 Nhận 40* n3 Lần 3: chăn 70 từ 6-8/9 Nhận 70*n1 Lần 4: chăn 76 từ 7-9/8 Nhận 76* n1 Lần 5: chăn 00 từ 8-10/9 Nhận 00*n1 Lần 6:chăn 10 từ 9-11/9 Xịt Lần 7:chăn 50 từ 12-14/9 nhận 50* n3 Lần 8: chăn 05 từ 15-17/9
 11. Cỏ non 89

  Btl 21 chúc ae mm

  Btl 21 chúc ae mm