Nội dung mới nhất bởi Ahihi!

 1. A

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 21-06-2019

  Chốt số BTĐ: 58 BT3C: 758 Dàn đề 20 số: chạm đầu 2,8 Dàn đề 40 số: chạm đầu 2,4,6,8
 2. A

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19-06-2019

  Chốt số BTĐ: 58 BT3C: 758 Dàn đề 20 số: chạm đầu 2,8 Dàn đề 40 số: chạm đầu 2,4,6,8
 3. A

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 18-06-2019

  Chốt số BTĐ: 58 BT3C: 758 Dàn đề 20 số: chạm đầu 2, 8 Dàn đề 40 số: chạm đầu 2,4,6,8
 4. A

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17-06-2019

  Chốt số BTĐ: 64 BT3C: 164 Dàn đề 20 số: chạm đầu 2, 8 Dàn đề 40 số: chạm đầu 2,4,6,8
 5. A

  Chủ Nhật CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-06-2019

  Chốt số BTĐ: 54 BT3C: 154 Dàn đề 20 số: chạm đầu 2,6 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0,2,6,8
 6. A

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 15-06-2019

  Chốt số BTĐ: 64 BT3C: 664 Dàn đề 20 số: chạm đầu 2,8 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0,2,6,8
 7. A

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 14-06-2019

  Chốt số BTĐ: 01 BT3C: 001 Dàn đề 20 số: chạm đầu 0,2 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0,2,6,8
 8. A

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 13-06-2019

  Chốt số BTĐ: 17 BT3C: 017 Dàn đề 20 số: chạm đầu 1, 2 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0, 1,2,9
 9. A

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 12-06-2019

  Chốt số BTĐ: 90 BT3C: 290 Dàn đề 20 số: chạm đầu 1, 2 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0,1,2,9
 10. A

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 11-06-2019

  Chốt số BTĐ: 16 BT3C: 216 Dàn đề 20 số: 1, 2 Dàn đề 40 số: 0,1,2,9
 11. A

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 10-06-2019

  Chốt số BTĐ: 16 BT3C: 216 Dan đề 20 số: chạm đầu 1, 2 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0, 1, 2, 9
 12. A

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 08-06-2019

  Chốt số BTĐ: 17 BT3C: 317 Dàn đề 20 số: chạm đầu 0, 1 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0, 1, 2, 9
 13. A

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 07-06-2019

  Chốt số BTđ: 17 BT3C: 917 Dàn đề 20 số: chạm đầu 0, 1 Dàn đề 40 số: chạm đầu 0, 1, 2, 9
 14. A

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 06-06-2019

  Chốt số BTĐ: 17 BT3C: 317 Dàn đề 20 số: chạm đầu 1, 6 Dàn đề 40 số: chạm đầu 1, 6, 7, 8
 15. A

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 05-06-2019

  Chốt số Btđ: 91 Bt3c: 916 Dàn đề 20 số: chạm đầu 1, 6 Dàn đề 40 số: chạm đầu 1, 6, 7, 8
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.