Bảng xếp hạng lô

Top tuần 09/12/2019 đến 15/12/2019

Thành viên Số xu
Vì số đen 360,000 xu
saokim2 292,700 xu
Tungpro 200,000 xu
Phạm hoá 156,000 xu
Thuminh 97,000 xu
xin2nhay 54,000 xu
EM NHO 2,800 xu

Top tháng 01/12/2019 đến 31/12/2019

Thành viên Số xu
Cát Tường 650,021 xu
Vì số đen 625,000 xu
Tungpro 550,000 xu
Phạm hoá 359,000 xu
saokim2 292,700 xu
Thuminh 207,000 xu
NamEm123 145,000 xu
xin2nhay 124,000 xu
maiyeuem0102 90,000 xu
EM NHO 12,600 xu
Lilly 300 xu