Lịch sử đặt cược

Thời gian Thành viên Bộ số Số xu Ngày quay Thể loại Trạng thái
2021-10-30 23:25:38 Khương 17,34 10 2021-10-31 Xiên 2 Chờ quay
2021-10-26 08:59:14 Ccvn68 77 500 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:59:14 Ccvn68 80 500 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 77 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 97 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 79 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 47 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 74 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 92 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 29 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 49 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 47 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 43 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 42 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 90 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 80 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 70 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 60 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 40 10 2021-10-26 Đề Thua
2021-10-26 08:58:48 Ccvn68 30 10 2021-10-26 Đề Thua
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.