Lịch sử đặt cược

Thời gian Thành viên Bộ số Số xu Ngày quay Thể loại Trạng thái
2022-02-23 21:10:17 duhunx999 14 500 2022-02-24 Lô thường Chờ quay
2022-02-23 21:10:17 duhunx999 13 500 2022-02-24 Lô thường Chờ quay
2022-02-23 21:10:17 duhunx999 24 500 2022-02-24 Lô thường Chờ quay
2022-02-23 21:09:47 duhunx999 24,13 50 2022-02-24 Xiên 2 Chờ quay
2021-12-31 11:49:23 sodocasino 72 3000 2021-12-31 Lô thường Chờ quay
2021-12-31 11:49:23 sodocasino 27 3000 2021-12-31 Lô thường Chờ quay
2021-12-31 11:49:23 sodocasino 96 3000 2021-12-31 Lô thường Chờ quay
2021-12-19 00:44:19 ACửu 29,92 10000 2021-12-19 Xiên 2 Chờ quay
2021-12-09 07:01:51 Quang Nguyen 58 10 2021-12-09 Lô thường Thua
2021-12-07 06:35:19 Quang Nguyen 56 5 2021-12-07 Lô thường Chờ quay
2021-12-05 19:24:00 Quang Nguyen 88 4 2021-12-06 Lô thường Chờ quay
2021-12-05 10:17:10 Quang Nguyen 93 10 2021-12-05 Lô thường Thua
2021-12-03 10:42:31 dragon92 27 100 2021-12-03 Lô thường Thua
2021-12-02 23:14:42 Như Ý 52 1000000 2021-12-03 Lô thường Thua
2021-11-24 18:00:45 locvotan 08,84,41 100000 2021-11-24 Xiên 3 Thua
2021-11-24 17:59:56 locvotan 80,84,41 100000 2021-11-24 Xiên 3 Thua
2021-11-24 17:59:20 locvotan 80,84,14 100000 2021-11-24 Xiên 3 Thua
2021-11-24 17:58:45 locvotan 08,84,14 100000 2021-11-24 Xiên 3 Thua
2021-11-24 17:56:30 locvotan 08 100000 2021-11-24 Lô thường Thua
2021-11-24 17:55:39 locvotan 80 100000 2021-11-24 Lô thường Thua
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.