Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Hải Phòng t6 g.ĐB đã về 9X-6X
Hôm nay có thể là 4X
4X có 3em đẹp 41-46-47
AB-3càng-XC chơi 9XX
Còn lại hên xui
Cặp đá nuôi MB t6 29-56
Hi Bác
ngày 13/11 mình Bt có 48 St có 29 như vậy có 3đ, tổng điểm là 14đ
Bạn ghi chỉ 13đ
Như thế là không 9 xác nha Bạn
Tây Ninh 5 tuần KQ qua XC về 1X-6X-7X-8X
Hôm nay XC có thể 5X-9X
AB 52-94 XC 3 càng 852-294
Còn lại hên xui
Thích nhích càng thích
Cặp đá nuôi TN-AG 52-70