Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

tôi thấy diễn đàn làm ivent rườm rà quá, gây mất thời gian của ae, nên tôi thấy dần dần k còn ae muốn chốt số nữa, vì cứ phải làm cú pháp này nọ rất lê thê (chưa kể add quên thống kê xót điểm) vậy tôi đề nghị add tham khảo xem: +,hàng ngày mời bát chốt cho ae và thống kê điểm cho ae sau giờ quay tb công khai để mọi người được biết. +, nên đa dạng hóa các hình thức chốt (lô, 3 càng lô,4 càng lô,lo xiên,đề....)....