EVENT SONG THỦ LÔ THÁNG 6(01/06-30/06/2020)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
1/5/19
Bài viết
473
Thích
391
Xu
33 xu
Dragon92 chot event :
22/06 : 26-85 nhan 26
23/06 : 20 - 23 nhan 20
24/06 : 32 -83 nhan 83
25/06 : 24-31 miss
26/06 : 24-63 miss
27/06 : 23-32 miss
28/06 : 73-37 miss
29/06 : 43-34 miss
30/06 : 48-84
 
Tham gia
21/5/20
Bài viết
61
Thích
134
Xu
116,140 xu
01/06/2020 Stl:464 nhận 64 02/06/2020 Stl:020 xitttttt 03/06/2020Stl:232 nhận 32
04/06/2020 nghỉ
05/06/2020 stl:676 nhận 76
06/06/2020 stl:979 xit
07/06/2020 stl:161 nhận 61
08/06/2020 stl:838 xit
09/06/2020 stl:060 nhận 06
10/06/2020 stl:868 xit
11/06/2020 stl:010 nhan 10
12/06/2020 nghi
13/06/2020 stl 77,87 xit
14/06/2020 stl 040 xit
15/06/2020 stl 383 nhan 38
16/06/2020 stl 161 xit
17/06/2020stl 161 xitttttt
18/06/2020 stl 161 xit
19/06/2020 stl 484 xit
20/06/2020 stl 898 nhan 898
21/06/2020 stl 242 xit
22/06/2020 stl 797 xit
23/06/2020 stl 929 xit
24/06/2020 stl 474 xitttttt
25/06/2020 stl 969 xitttttt
26/06/2020 stl 696 xitttttt
27/06/20202stl 121xit
29/06/2020 959 xit
30/06/2020 stl 181
 
Tham gia
30/5/20
Bài viết
22
Thích
75
Xu
25 xu
EVENT [01-30/06/2020]
01/06/2020 STL : 67 76 nhận 76
02/06/2020 STL : 57 75 xịt
03/06/2020 STL : 49 94 xịt
04/06/2020 STL 49 94 nhận 49
05/06/2020 STL 49 94 xịt
06/06/2020 STL 34 43 nhận 34
07/06/2020 STL 38 83 nhận 38 83
08/06/2020 STL 25 52 xịt
09/06/2020 STL 25 52 xịt
10/06/2020 STL 32 23 xịt
11/06/2020 STL 08 80 xịt
12/06/2020 STL 24 42 ăn 24
13/06/2020 STL 27 72 xịt
14/06/2020 STL 14 41 ăn 14
15/05/2020 STL 45 54 xịt
16/06/2020 bỏ
17/06/2020 STL 08 80 xịt
18/06/2020 STL 272 ăn 72
19/06/2020 STL 383 ăn 38x2
20/06/2020 STL 494 xịt
21/06/2020 bỏ
22/06/2020 STL 383 ăn 38 83
23/06/2020 STL 454 ăn 54
24/06/2020 STL 464 xịt
25/06/2020 STL 898 ăn 98
26/06/2020 STL 969 xịt
27/06/2020 STL 676 xịt
28/06/2020 STL 383 ăn 38
29/06/2020 STL 181 ăn 81
30/06/2020 STL 272
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.