Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN ĐÀI GIA LAI - NINH THUẬN

Tham gia
16/6/21
Bài viết
95
Thích
166
Xu
10,191 xu
#3
Gia Lai
BTL: 18
STL: 18,81

Đề ĐB: Ghép Càng 0123456
6x
00,02,03,04,05,07,08,09,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
5x
23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
4x
35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
3x
48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
2x
70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
1x
83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
0x
90,92,93,94,95,97,98,99
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.