Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17-01-2020

  lúc đầu chốt st 84 17 rồi xong nghĩ thế nào lại sửa đâm ra nay toang sạch chán quá
 2. D

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17-01-2020

  Tham gia event tuần 2 từ 13/01- 24/01 17/1/19 BTL:17 STL: 08,25 Tổng điểm:...5...đ
 3. D

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-01-2020

  16/1 dàn 20s chạm 3 dàn 40s 013589 gép đuôi 014569
 4. D

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-01-2020

  #11 Tham gia event tuần 2 từ 13/01- 24/01 BTL: 54 STL: 94 77 Tổng điểm:...4...đ 16/1 btl 72 stl 22 90
 5. D

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 15-01-2020

  15/1 dàn 20s tổng 4,6 dàn 40s tổng 1,4,6,7
 6. D

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 15-01-2020

  Tham gia event tuần 2 từ 13/01- 24/01 BTL: 54 STL: 94 77 Tổng điểm:......đ
 7. D

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 29-11-2019

  nghỉ event quá đen rồi 29/11 btl 55 stl 23 28 btd 55 std 16 66 càng 3 dàn 20s kép bằng kép lệch dàn 40s kép bằng kép lệch chạm 3
 8. D

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 28-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 24/11- 30/11 25/11 BTL:11 stl 75 96 nhận 11 26/11 BTL 15 stl 494 xịt 27/11 BTL 02 STL 05 33 28/11 btl 00 stl 52 79 Tổng điểm:...2...đ 28/11 dàn 20s chạm 5 + 67 dàn 40s chạm 5,7 + 848 838
 9. D

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 27-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 24/11- 30/11 25/11 BTL:11 stl 75 96 nhận 11 26/11 BTL 15 stl 494 xịt 27/11 BTL 02 STL 05 33 Tổng điểm:...2...đ 26/11 nhận dàn 40s 27/11 dàn 20s bộ 14,34,38 dàn 40s bộ 14,34,38,04,44,13
 10. D

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 26-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 24/11- 30/11 25/11 BTL:11 stl 75 96 nhận 11 26/11 BTL 15 stl 494 Tổng điểm:...2...đ 26/11 dàn 20s bộ 14,23,49 dàn 40s chạm 1,9
 11. D

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 25-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 24/11- 30/11 25/11 BTL:11 stl 75 96 Tổng điểm:...0...đ 25/11 dàn 20s chạm 4 dàn 40s bộ 14,12,02,03,34
 12. D

  Thứ 7 CHOT SO VA THAO LUAN NGAY 23-11-2019

  qua đánh 252 k ra nay bỏ ra cả cặp vãi tèo
 13. D

  Thứ 7 CHOT SO VA THAO LUAN NGAY 23-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 16.11 Btl 84 Stl 89 98 nhận 84,98 17.11 btl 21 stl 64 76 nhận21 18.11 BTL 19 stl 41 94 tạch 19/11 BTL 94 STL 36 82 tạch 20/11 BTL 41 STL 94 49 oẳng 3 ngày 9 c0n lô sợ thật 21/11 BTL 57 STL 49 95 nhận 57,95 22/11 BTL 95 stl 25 52 nhận 95** 23/11 BTL 73 STL...
 14. D

  Thứ 7 CHOT SO VA THAO LUAN NGAY 23-11-2019

  bác cứ lên đi ae theo mà ai ép vs dàn của họ cũng dc
 15. D

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 22-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 16.11 Btl 84 Stl 89 98 nhận 84,98 17.11 btl 21 stl 64 76 nhận21 18.11 BTL 19 stl 41 94 tạch 19/11 BTL 94 STL 36 82 tạch 20/11 BTL 41 STL 94 49 oẳng 3 ngày 9 c0n lô sợ thật 21/11 BTL 57 STL 49 95 nhận 57,95 22/11 BTL 95 stl 25 52 Tổng điểm:..10...đ 16/11...
 16. D

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 22-11-2019

  hôm qua có 57 b nhé xem lại hộ mình tks hì
 17. D

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 21-11-2019

  #4 Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 16.11 Btl 84 Stl 89 98 nhận 84,98 17.11 btl 21 stl 64 76 nhận21 18.11 BTL 19 stl 41 94 tạch 19/11 BTL 94 STL 36 82 tạch 20/11 BTL 41 STL 94 49 oẳng 3 ngày 9 c0n lô sợ thật 21/11 BTL 57 STL 49 95 Tổng điểm:..7...đ 21/11 BTD 57 STD 08,80 CÀNG 8 dàn 20s...
 18. D

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 20-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 16.11 Btl 84 Stl 89 98 nhận 84,98 17.11 btl 21 stl 64 76 nhận21 18.11 BTL 19 stl 41 94 tạch 19/11 BTL 94 STL 36 82 tạch 20/11 BTL 41 STL 94 49 Tổng điểm:..7...đ 20/11 BTD 93 STD 39 94 CÀNG 593 st3c 539 594 dàn 20s bộ 14,34,11 dàn 40s chạm...
 19. D

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 16.11 Btl 84 Stl 89 98 nhận 84,98 17.11 btl 21 stl 64 76 nhận21 18.11 BTL 19 stl 41 94 tạch 19/11 BTL 94 STL 36 82 Tổng điểm:..7...đ 16/11 nhận 82 dàn 20s 40s 17/11 nhận 00 dàn 20s bắt kép r mà k chọn dc btd chán 18/11 xịt 19/11 BTD 96 STD 69,19 DÀN 20S...
 20. D

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 18-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 16.11 Btl 84 Stl 89 98 nhận 84,98 17.11 btl 21 stl 64 76 nhận21 18.11 BTL 19 stl 41 94 Tổng điểm:..7...đ 18/11 BTD 65 STD 06 01 DÀN 20S bộ 04,24 +696,565 DÀN 40S 04,14,24,01,02 16/11 nhận 82 dàn 20s 40s 17/11 nhận 00 dàn 20s bắt kép r mà k chọn dc btd...