Thống Kê Nhanh

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/09/2019
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
40 12 ngày
81 11 ngày
35 10 ngày
59 10 ngày
76 10 ngày
90 10 ngày
13 9 ngày
22 9 ngày
85 9 ngày
95 9 ngày
31 8 ngày
60 8 ngày
51 7 ngày
58 7 ngày
71 7 ngày
98 7 ngày
04 6 ngày
77 6 ngày
14 5 ngày
17 5 ngày
21 5 ngày
23 5 ngày
36 5 ngày
55 5 ngày
64 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
63 17 lần
78 14 lần
24 13 lần
25 13 lần
68 13 lần
82 13 lần
48 12 lần
62 12 lần
97 12 lần
00 11 lần
12 11 lần
20 11 lần
27 11 lần
64 11 lần
67 11 lần
70 11 lần
96 11 lần
99 11 lần
17 10 lần
19 10 lần
28 10 lần
32 10 lần
41 10 lần
57 10 lần
58 10 lần
61 10 lần
72 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 40 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 06/05/2007 đến 05/06/2007) [Chi tiết]
  • Cặp số 81 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 12/01/2011 đến 11/02/2011) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
12 ng
40
6 ng
04
10 ng
59
9 ng
95
9 ng
13
8 ng
31
9 ng
22
6 ng
77
9 ng
85
7 ng
58
7 ng
71
5 ng
17
Đặc biệt lâu chưa ra:
13 539 ngày
23 402 ngày
27 381 ngày
87 380 ngày
96 358 ngày
39 341 ngày
69 308 ngày
70 305 ngày
21 287 ngày
15 269 ngày
31 243 ngày
92 237 ngày
79 227 ngày
44 226 ngày
80 213 ngày
24 181 ngày
85 180 ngày
72 177 ngày
10 162 ngày
99 152 ngày
29 143 ngày
06 140 ngày
50 137 ngày
71 136 ngày
42 134 ngày
30 133 ngày
28 132 ngày
52 131 ngày
00 129 ngày
19 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
14 ng
9
9 ng
4
7 ng
2
6 ng
5
5 ng
8
4 ng
0
3 ng
7
2 ng
3
1 ng
6
0 ng
1
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 14 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
12 ng
5
9 ng
6
4 ng
8
4 ng
2
3 ng
4
2 ng
3
1 ng
7
1 ng
9
0 ng
0
0 ng
1
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 5 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 5), đã 12 ngày chưa ra.