Thống Kê Nhanh

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 26/03/2019
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
10 15 ngày
79 14 ngày
07 13 ngày
12 12 ngày
37 12 ngày
35 11 ngày
29 10 ngày
88 10 ngày
45 9 ngày
60 9 ngày
82 9 ngày
84 9 ngày
28 8 ngày
55 8 ngày
06 6 ngày
31 6 ngày
32 6 ngày
80 6 ngày
81 6 ngày
41 5 ngày
56 5 ngày
57 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
13 14 lần
32 14 lần
63 13 lần
99 13 lần
26 12 lần
31 12 lần
34 12 lần
51 12 lần
54 12 lần
92 12 lần
05 11 lần
08 11 lần
14 11 lần
43 11 lần
68 11 lần
87 11 lần
93 11 lần
94 11 lần
17 10 lần
21 10 lần
24 10 lần
25 10 lần
38 10 lần
39 10 lần
50 10 lần
52 10 lần
65 10 lần
72 10 lần
77 10 lần
78 10 lần
82 10 lần
89 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 10 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 17/07/2007 đến 20/08/2007) [Chi tiết]
  • Cặp số 79 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 03/03/2010 đến 23/03/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
9 ng
60
6 ng
06
9 ng
82
8 ng
28
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 876 ngày
25 401 ngày
13 363 ngày
12 353 ngày
09 349 ngày
52 340 ngày
46 339 ngày
61 335 ngày
66 334 ngày
47 326 ngày
04 314 ngày
98 267 ngày
83 265 ngày
42 264 ngày
95 259 ngày
23 226 ngày
57 213 ngày
81 207 ngày
27 205 ngày
87 204 ngày
60 203 ngày
64 196 ngày
20 184 ngày
96 182 ngày
78 180 ngày
37 169 ngày
39 165 ngày
28 152 ngày
58 150 ngày
03 148 ngày
38 147 ngày
94 145 ngày
74 143 ngày
18 142 ngày
69 132 ngày
84 131 ngày
70 129 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
22 ng
1
17 ng
2
10 ng
8
7 ng
7
5 ng
6
4 ng
3
3 ng
4
2 ng
5
1 ng
9
0 ng
0
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 1 (bao gồm 10 cặp số: 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92) đã 22 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
12 ng
6
6 ng
3
5 ng
4
4 ng
8
2 ng
0
2 ng
5
1 ng
7
1 ng
2
0 ng
9
0 ng
1
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 6 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 6), đã 12 ngày chưa ra.