Thống Kê Nhanh

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 15/11/2019
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
41 23 ngày
37 22 ngày
53 22 ngày
82 16 ngày
89 14 ngày
46 12 ngày
12 11 ngày
64 11 ngày
22 9 ngày
15 8 ngày
42 8 ngày
43 8 ngày
71 8 ngày
84 8 ngày
31 7 ngày
99 7 ngày
24 6 ngày
30 6 ngày
00 5 ngày
60 5 ngày
72 5 ngày
73 5 ngày
88 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
03 14 lần
02 13 lần
33 13 lần
59 13 lần
68 13 lần
95 13 lần
05 12 lần
42 12 lần
76 12 lần
77 12 lần
00 11 lần
14 11 lần
34 11 lần
39 11 lần
43 11 lần
47 11 lần
58 11 lần
63 11 lần
71 11 lần
74 11 lần
87 11 lần
94 11 lần
10 10 lần
19 10 lần
48 10 lần
49 10 lần
55 10 lần
60 10 lần
73 10 lần
90 10 lần
93 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 41 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 01/02/2015 đến 26/02/2015) [Chi tiết]
  • Cặp số 37 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 25/06/2018 đến 17/07/2018) [Chi tiết]
  • Cặp số 53 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 09/08/2014 đến 31/08/2014) [Chi tiết]
  • Cặp số 82 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 10/03/2011 đến 01/04/2011) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
22 ng
37
5 ng
73
14 ng
89
5 ng
98
12 ng
46
11 ng
64
8 ng
42
6 ng
24
Đặc biệt lâu chưa ra:
13 597 ngày
23 460 ngày
87 438 ngày
96 416 ngày
69 366 ngày
70 363 ngày
21 345 ngày
31 301 ngày
79 285 ngày
80 271 ngày
85 238 ngày
72 235 ngày
99 210 ngày
06 198 ngày
50 195 ngày
71 194 ngày
28 190 ngày
19 183 ngày
36 182 ngày
12 179 ngày
35 176 ngày
67 162 ngày
38 158 ngày
14 156 ngày
77 151 ngày
86 146 ngày
04 145 ngày
95 141 ngày
34 138 ngày
22 137 ngày
88 134 ngày
89 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
29 ng
5
23 ng
0
13 ng
4
7 ng
6
5 ng
2
4 ng
1
3 ng
7
2 ng
8
1 ng
9
0 ng
3
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 5 (bao gồm 10 cặp số: 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96) đã 29 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
21 ng
7
10 ng
3
6 ng
9
5 ng
2
4 ng
0
3 ng
6
2 ng
4
1 ng
1
0 ng
8
0 ng
5
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 7 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 7), đã 21 ngày chưa ra.