Nội dung mới nhất bởi maiyeuem0102

654.gif
 1. M

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 18-05-2020

  18.05 DB 40s: Cham 36 + 22 77 11 00 20s: (20 số) 06,16,23,26,32,33,34,35,37,38, 39,43,46,53,60,61,62,64,66,73, BTD: 23
 2. M

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-05-2020

  16.5 Đề. (3 8 số) 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,41,42,47,51,52,57,61,62,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,87,91,92,97 (1 8 số) 22,23,27,28,29,32,37,57,72,73,75,77,78,79,82,87,92,97
 3. M

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-05-2020

  Post như chú ko tính. Tào lao bí đao. Nhìn các bạn khác trình bày bài post kìa. Được mỗi hôm 63😂😂
 4. M

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 15-05-2020

  Thông 40s N3 nhé Ad. 27k xu 🤪🤪
 5. M

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 15-05-2020

  15.5 ĐB (40 số) 00,03,05,06,09,21,22,23,25,26, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,52,57,67,71,73,75,76,77,79, 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, (20 số) 21,22,23,25,26,29,32,37,52,57, 67,71,73,75,76,77,79,92,97,98 TTĐ: 292 232
 6. M

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 14-05-2020

  Èo xu Ad nhiều thế. 18,987,878,936 xu Cho mình ít đổi thẻ chơi :D
 7. M

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 14-05-2020

  14.05 ĐB (4 0 số) 02,03,07,12,13,17,20,21,22,23, 24,26,27,29,31,32,35,36,37,42, 47,53,57,62,63,67,68,70,71,72, 73,74,75,76,77,78,79,86,87,88 (2 0 số) 02,03,07,32,36,37,53,57,70,71, 72,73,74,75,76,77,78,79,86,87 TTTĐ: 57 75 78 87
 8. M

  CUỘC ĐUA SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC THÁNG 5

  Đăng ký tham gia Nick: Maiyeuem0102
 9. M

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 13-05-2020

  13/05. (33 số) 04,06,13,15,17,22,24,25,26,27,35,40, 42,44,47,51,52,53,56,57,59,60,62, 67,68,71,74,75,76,77,79,86,95,97, (12 số) 24,25,26,42,47,52, 57,62,67,74,75,76, Lot C27
 10. M

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 12-05-2020

  12.5 ĐB. (40 số) 14,15,24,25,26,34,35,36,41,42,44,45,46,48,49,50,53,55,58,61,62,64,65,66,67,68,69,80,84,85,86,89,91,93,94,95,96,97,98,99 (20 số) 14,15,34,35,36,44,45,46,48,49,64,65,68,69,84,85,86,94,95,96 (1 0 số) 64,65,68,69,84,85,86,94,95,96 STĐ. 84-85
 11. M

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 11-05-2020

  11.5 Em kết CT27. (3 3 số) 02,07,11,12,16,17,21,23,24,26, 27,28,29,32,34,37,39,42,47,62, 67,71,73,74,76,78,79,82,87,92, 93,97,98 (2 0 số) 02,07,11,12,16,17,23,28,32,34, 37,39,73,78,82,87,92,93,97,98, BTĐ. 97
 12. M

  Chủ Nhật CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 10-05-2020

  10.5. (44 số) 00,03,04,05,06,09,12,13,14,15,18,19,21,22,23,27,30,31,32,33,35,36,37,45,49,50,54,55,56,65,67,72,76,77,78,87,88,90,91,94,95,96,97 (20 số) 05,09,12,13,14,15,18,19,30,31,32,33,35,37,90,91,94,95,96,97 (8 số) 05,09,12,15,32,35,90,95 Lót C5.
 13. M

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 09-05-2020

  DB: (2 6 số) 03,05,07,08,09,12,13,17, 18,62,67,70,71,73,75,76, 77,78,79,90,93,94,95,97, 98,99 (16 số) 03,08,12,13,17,18,62,67, 71,73,76,78,93,94,98,99 BTĐ: 76 Loto. 12 21 Xiên. (121x393)
 14. M

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 08-05-2020

  (3 7 số) 10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,90,91,92,93,95,96,97,98,99 (2 0 số) 11,12,13,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,42,43,46,48,92,93,96 (4 số) 12,20,21,25