Nội dung mới nhất bởi Hakovu

 1. H

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 07-12-2019

  Ủng hộ 1 lỗ 90
 2. H

  Thứ 7 CHOT SO VA THAO LUAN NGAY 23-11-2019

  tham gia event tuần 16/11-22/11 23/11 btl 51 stl 15-51
 3. H

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 22-11-2019

  tham gia event tuần 16/11-22/11 22/11 btl 82 stl 28-82
 4. H

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 21-11-2019

  Tham gia event tuần 16/11-22/11 21/11 Btl 54 stl 74-26
 5. H

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 20-11-2019

  04,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,28,42,44,48,62,64,68,71,73,74,75,76,78,82,84,88,82,94,98
 6. H

  Thứ 4 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 20-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 BTL:51 STL: 15-51
 7. H

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19-11-2019

  Dàn: 01,09,10,12,13,14,16,19,21,29,31,39,41,51,59,80,83,84,89,90,91,92,93
 8. H

  Thứ 3 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19-11-2019

  tham gia event tuần 16/11-22/11 19/11 Btl 62 stl 262
 9. H

  Thứ 2 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 18-11-2019

  tham gia event tuần 16/11-22/11 18/11 btl 52 stl 40-08
 10. H

  Chủ Nhật CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17-11-2019

  Tham gia event tuần 2 từ 16/11- 22/11 btl: 18 stl: 92-71
 11. H

  Thứ 7 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16-11-2019

  Tham gia event tuần 16/11-22-11 16/11 Btl 28 stl 18-83 Thích