Nội dung mới nhất bởi Hakovu

 1. H

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17-01-2020

  Đen vcl. Bắt chắc đầu 8. Chọn 81-85
 2. H

  Thứ 7 CHOT SO VA THAO LUAN NGAY 23-11-2019

  tham gia event tuần 16/11-22/11 23/11 btl 51 stl 15-51
 3. H

  Thứ 6 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 22-11-2019

  tham gia event tuần 16/11-22/11 22/11 btl 82 stl 28-82
 4. H

  Thứ 5 CHỐT SỐ VÀ THẢO LUẬN XSMB NGÀY 21-11-2019

  Tham gia event tuần 16/11-22/11 21/11 Btl 54 stl 74-26