Lịch sử đặt cược

Thời gian Thành viên Bộ số Số xu Ngày quay Thể loại Trạng thái
2021-09-18 17:31:32 Hatien 30 6500 2021-09-18 Lô thường Chờ quay
2021-09-18 17:30:46 Hatien 03 6500 2021-09-18 Lô thường Chờ quay
2021-09-16 12:14:06 Hatien 74 1000 2021-09-16 Đề Thua
2021-09-16 12:13:27 Hatien 47 1000 2021-09-16 Đề Thua
2021-09-16 12:12:49 Hatien 85 1000 2021-09-16 Đề Thua
2021-09-15 19:16:20 Hatien 35 990 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-15 19:15:43 Hatien 53 990 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-15 19:14:59 Hatien 09 990 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-15 19:13:44 Hatien 90 1000 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-15 19:12:27 Hatien 09 10 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-15 19:10:54 Hatien 53 10 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-15 19:09:48 Hatien 35 10 2021-09-16 Lô thường Thua
2021-09-11 23:08:27 Caubenho 98 5000 2021-09-12 Lô thường Chờ quay
2021-09-11 23:08:27 Caubenho 89 5000 2021-09-12 Lô thường Chờ quay
2021-09-01 13:44:37 xin2nhay 95 500 2021-09-01 Lô thường Chờ quay
2021-09-01 13:44:37 xin2nhay 54 500 2021-09-01 Lô thường Chờ quay
2021-08-13 16:37:03 maiyeuem0102 65 2500 2021-08-13 Lô thường Chờ quay
2021-08-13 16:37:03 maiyeuem0102 56 2500 2021-08-13 Lô thường Chờ quay
2021-08-13 16:37:03 maiyeuem0102 12 2500 2021-08-13 Lô thường Chờ quay
2021-08-13 16:37:03 maiyeuem0102 21 2500 2021-08-13 Lô thường Chờ quay
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.