Lịch sử đặt cược

Thời gian Thành viên Bộ số Số xu Ngày quay Thể loại Trạng thái
2020-07-11 16:43:34 maiyeuem0102 79 5000 2020-07-11 Lô thường Thua
2020-07-11 16:43:34 maiyeuem0102 19 5000 2020-07-11 Lô thường Thắng
2020-07-11 16:43:11 maiyeuem0102 76 2000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:43:11 maiyeuem0102 67 2000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:43:11 maiyeuem0102 12 2000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 76 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 67 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 21 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 12 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 97 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 79 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 22 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 77 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 49 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 48 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 43 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 47 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 42 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:42:37 maiyeuem0102 40 1000 2020-07-11 Đề Thua
2020-07-11 16:41:33 maiyeuem0102 98 500 2020-07-11 Đề Thua
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.