Thứ 5 THƯỞNG THẺ ĐIỆN THOẠI NGÀY 06/12/2018

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chúc mừng các thành viên sau đã nhận được thẻ điện thoại (Nếu lấy thẻ ZING thì inbox yêu cầuu AD nhé) !!
+Hưu lê
+Cafe Sữa
+hiếubpbp
+Kybinh
+Kim tiên
+Phú bk

Nạp thẻ xong vào đây xác nhận nhé ae.