Luận số theo dân gian!

#1
Để cảm ơn lời chúc của các huynh tỷ dành cho muội
muội xin hậu tạ nè....
thần tài cưỡi cọp
ông địa cưỡi cá
bà vải cưỡi voi, cưỡi ngựa
ông táo cưỡi mèo
Mèo bắt cá,bắt chuột,bắt bướm
Mèo vào bếp ăn vụng
Nai chó ó gà
ong bướm
21.61 chó,21.61 ngựa
ong ốc ó
Hạc đậu lưng trâu
tai thỏ miệng ếch
thỏ rùa,thỏ cọp
thỏ hằng nga
công múa cọp coi
ếch rồng trời
Rồng rùa rắn rít
Tây du ký
dâm dục
nhện gà
rít gà
muội học lén được nhiêu đó,và thấy rất đúng , áp dùng cho cả nam và bắc
nam => nam
nam => bắc
bắc => bắc
bắc => nam
độ chính xác 80% nằm AB
nhưng suy ra rất nhiều số vì vậy các huynh tỷ kết hợp với các kinh nghiệm khác mà chọn lựa cho mình cũng như toàn ACE cùng hưởng lộc
( thay lời trưởng bối khongminhdao )

:banana:banana:banana:banana:banana:banana:banana
 
#5
Để cảm ơn lời chúc của các huynh tỷ dành cho muội
muội xin hậu tạ nè....
thần tài cưỡi cọp
ông địa cưỡi cá
bà vải cưỡi voi, cưỡi ngựa
ông táo cưỡi mèo
Mèo bắt cá,bắt chuột,bắt bướm
Mèo vào bếp ăn vụng
Nai chó ó gà
ong bướm
21.61 chó,21.61 ngựa
ong ốc ó
Hạc đậu lưng trâu
tai thỏ miệng ếch
thỏ rùa,thỏ cọp
thỏ hằng nga
công múa cọp coi
ếch rồng trời
Rồng rùa rắn rít
Tây du ký
dâm dục
nhện gà
rít gà
muội học lén được nhiêu đó,và thấy rất đúng , áp dùng cho cả nam và bắc
nam => nam
nam => bắc
bắc => bắc
bắc => nam
độ chính xác 80% nằm AB
nhưng suy ra rất nhiều số vì vậy các huynh tỷ kết hợp với các kinh nghiệm khác mà chọn lựa cho mình cũng như toàn ACE cùng hưởng lộc
( thay lời trưởng bối khongminhdao )

:banana:banana:banana:banana:banana:banana:banana
Hay