EVENT NĂM MỚI THÁNG 02/2019

Tham gia
31/10/18
Bài viết
505
Thích
201
#90
Thanh2018 chốt ngày 01/02/2019
BTL: 27(win 27* => 2 điểm)
Lót: 72
Thanh2018 chốt ngày 02/02/2019
BTL: 78(win 78* => 2 điểm)
Lót: 87
Thanh2018 chốt ngày 03/02/2019
BTL: 85
Lót: 58
Thanh2018 chốt ngày 08/02/2019
BTL: 52
Lót: 25(win 52* => 1 điểm)
Thanh2018 chốt ngày 09/02/2019
BTL: 23(win 23* => 2 điểm)
Lót: 32( => 1 điểm)

Thanh2018 chốt ngày 10/02/2019
BTL: 05
Lót: 50
Thanh2018 chốt ngày 11/02/2019
BTL: 50
Lót: 05 (win 05* => 1 điểm)
TỔNG CỘNG : 2+2+1+2+1+1=9 ĐIỂM. AD ktra và sửa BV cho em nhé !
 
Tham gia
24/12/18
Bài viết
84
Thích
27
#97
Của e là 5đ ạ, ngày 1,2,3 tháng 2 e đều win
12/2 btl 35
Lot 73